Κυριακή 6 Μαΐου 2018

ΑΔΕΔΥ: Απεργούμε – απέχουμε από τις διαδικασίες διαμόρφωσης του ηλεκτρονικού μητρώου «αξιολόγησης»


Η κ. Γεροβασίλη με εγκύκλιο της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.2/27/οικ.10178/14-3-2018 (ΑΔΑ : 78Ξ2465ΧΘΨ–ΓΓ6) καλεί τις υπηρεσίες σε όλο το Δημόσιο να ολοκληρώσουν την καταγραφή όλων των Δημοσίων Υπαλλήλων που εντάσσονται στην «αξιολόγηση» του κ. Βερναρδάκη και να διαμορφώσουν το μητρώο «αξιολόγησης» των υπαλλήλων, ηλεκτρονικά. Για τον σκοπό αυτό σε πολλές υπηρεσίες είτε ζητούνται από τους υπαλλήλους στοιχεία (π.χ. ΑΦΜ), είτε οι υπηρεσίες καλούνται να ενημερώσουν το μητρώο από τους φακέλους των υπαλλήλων.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ ξεκαθαρίζει ότι η διαδικασία αποτελεί πράξη που αφορά τις διαδικασίες «αξιολόγησης» και θα αποτελέσει τη βάση για να προχωρήσει η ηλεκτρονική «αξιολόγηση», όπως δεσμεύτηκε η Κυβέρνηση με τα προαπαιτούμενα της γ’ αξιολόγησης του μνημονίου το Γενάρη 2018. Αποτελεί προϋπόθεση για την επιβολή της «αξιολόγησης» στο Δημόσιο με βάση τον νόμο Βερναρδάκη την οποία απέρριψαν στην πλειοψηφία τους οι Δημόσιοι Υπάλληλοι το 2017 με τη μαζική τους συμμετοχή στην απεργία – αποχή που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ.
Με δεδομένο ότι η ΑΔΕΔΥ επαναπροκήρυξε απεργία – αποχή από όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης και για το 2018, καλεί τους Δημοσίους Υπαλλήλους να μην δώσουν οποιοδήποτε στοιχείο τους ζητηθεί (π.χ. ΑΦΜ) σε εφαρμογή της εγκυκλίου με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.2/27/οικ.10178/14-3-2018 (ΑΔΑ : 78Ξ2465ΧΘΨ–ΓΓ6) για τη διαμόρφωση του ηλεκτρονικού μητρώου «αξιολόγησης» όσο και τους υπαλλήλους που τους ανατίθεται το έργο της καταγραφής και διαμόρφωσης του μητρώου και να δηλώσουν συμμετοχή στην απεργία – αποχή της ΑΔΕΔΥ, απέχοντας από το συγκεκριμένο έργο.
Οι υπάλληλοι που δηλώνουν συμμετοχή στην απεργία – αποχή από την «αξιολόγηση» καλύπτονται πλήρως από την ΑΔΕΔΥ και δεν έχουν καμία υποχρέωση για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας.
Καλούμε τα Σωματεία και τις Ομοσπονδίες για να ενημερώσουν άμεσα με όλα τα μέτρα τους συναδέλφους και να οργανώσουν τη μαζική συμμετοχή όλων στην απεργία – αποχή από όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης.

δημοσίευσε ...