Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020

Ζητάνε υπερωριακή εργασία, αλλά πληρώνουν "ψύχουλα"

 


Μετά την επίσκεψη του κλιμακίου της ΔΑΣ-ΟΤΑ και την εικόνα που αποκόμισαν για βάρδιες-ωράρια-πληρωμές και συνθήκες εργασίας, πέρα από αυτά που αναδείχτηκαν στην συνάντηση με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, διαπιστώθηκαν δύο πολύ σοβαρά ζητήματα.

ΘΕΜΑ 1ο

Αμοιβή εργασίας Κυριακών και Αργιών

Η αμοιβή Κυριακών και αργιών που γίνεται με το ωρομίσθιο της κατηγορίας «προς αναπλήρωση ωραρίου» είναι ΛΑΘΟΣ και αυτό γιατί οι συνάδελφοι που δουλεύουν τις Κυριακές και τις αργίες έχουν συμπληρώσει από τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας την υποχρεωτική εβδομαδιαία απασχόληση των 32 ωρών, οπότε οι Κυριακές και οι αργίες πρέπει να αμείβονται με το ωρομίσθιο της κατηγορίας «υπέρβασης του ωραρίου απασχόλησης» (για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων πέραν της υποχρεωτικής)  + την ημέρα ανάπαυσης!!! (1 ρεπό)

Θέμα 2ο

Αλλαγή της εβδομαδιαίας απασχόλησης από Δευτέρα – Παρασκευή σε Τρίτη – Σάββατο ή Τετάρτη – Κυριακή (που αυθαίρετα θέλει να επιβάλλει η δημοτική αρχή)

Με άρθρο 36 του ν.3584/2007 προβλέπεται ότι μπορεί με απόφαση δημοτικού συμβουλίου και έγκριση από την Αποκεντρωμένη να εφαρμόζεται

Α) Εξαίρεση από την πενθήμερη εργασία

Β) Να καθορίζεται πενθήμερη εργασία Τρίτη-Σάββατο

Η απόφαση του Δήμου Τρικκαίων για 24ωρη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας (ΦΕΚ 395 ΤΕΥΧ.Β 13/2/2019) έχει πρόβλεψη μόνο για την α’ περίπτωση του νόμου και άρα δεν νομιμοποιείται να τροποποιεί το πενθήμερο σε Τρίτη – Σάββατο, πολύ δε περισσότερο  οποιαδήποτε άλλη αυθαίρετη επιλογή κάνουν, φτιάχνοντας δική τους νομοθεσία.

Καλούμε την δημοτική αρχή

Να αποκατασταθεί άμεσα η μισθολογική νομιμότητα στην εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες καθώς και η αναδρομική καταβολή της μισθολογικής διαφοράς που υπήρξε, όπως προβλέπει ο νόμος.

Να σταματήσει την αυθαίρετη και παράνομη τροποποίηση της αλλαγής των ημερών της πενθήμερης εργασίας.

Την πενιχρή αμοιβή της υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων δεν θα την κάνει ακόμα πιο εξευτελιστική η δημοτική αρχή.           

 Τρίκαλα, 22/9/2020

δημοσίευσε ...