Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022

Δεύτερο χαστούκι στην Δημοτική Αρχή Πειραιά για τον ΟΕΥ, αυτή τη φορά από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Η δημοτική αρχή του κ. Γιάννη Μώραλη δεν αρκέστηκε στο πρώτο χαστούκι που της ήρθε από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του δήμου Πειραιά καταψηφίζοντας τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ).

Γράφοντας στα παλιότερα των υποδημάτων της, την αρνητική γνωμοδότηση με 4 ψήφους κατά και 1 μόνο υπέρ του ΟΕΥ του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την καταψήφιση του ΟΕΥ από όλες τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης στο δημοτικό συμβούλιο, αλλά κυρίως τις αντιδράσεις των εργαζομένων και των Σωματείων τους, εκθέτοντας τον Δήμο Πειραιά η δημοτική αρχή έστειλε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση τον αντιδραστικό ΟΕΥ.

Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση όμως ήρθε το δεύτερο, ακόμα πιο ηχηρό χαστούκι για την δημοτική αρχή του κ. Μώραλη, όπου με τον αρ. πρωτ. 128312/14-12-2022 σχετικό έγγραφο  γύρισε πίσω στον δήμο τον ΟΕΥ του δήμου Πειραιά με τη επισήμανση: «…. Ενόψει όλων των ανωτέρω και προκειμένου να εγκριθεί και να δημοσιευθεί ο ΟΕΥ του Δήμου σας από την Υπηρεσία μας, παρακαλούμε όπως προβείτε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις του παρόντος εγγράφου, τις παρατηρήσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την προσαρμογή του ΟΕΥ του Δήμου στις κείμενες διατάξεις, προσκομίζοντας επιπλέον τα κάτωθι:

• Νέα απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (και σε ηλεκτρονική μορφή)

• Βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας στην οποία να αναφέρεται αν προκύπτει δαπάνη από την τροποποίηση του ΟΕΥ.

• Νέα Γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.»

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σχετικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μεταξύ των παρατηρήσεων και ελλείψεων για τον ΟΕΥ, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις «φωτογραφικές» προβλέψεις της δημοτικής αρχής στη χρήση του προβαδίσματος κατηγοριών  για την επιλογή προϊσταμένων τμημάτων και διευθύνσεων.

Ωστόσο ακόμα και σήμερα η δημοτική αρχή του κ. Μώραλη συνεχίζει παράνομα να κρατάει σε θέσεις ευθύνης τους προϊστάμενους των τμημάτων και της διεύθυνσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης όπου με απόφαση δημάρχου έχουν οριστεί κατά παράβλεψη του αρθ.100 του Ν.3584/2007 και της απόφασης με αριθμό 141713 «Μερική τροποποίηση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Πειραιά» (ΦΕΚ Αρ.Φυλ. 5357 Τεύχος Β’ 19/11/21) στους οποίους και καταβάλει ο δήμος Πειραιά το επίδομα θέσης ευθύνης καθώς και το «ταβάνι» των υπερωριών.

Όλες τις ελλείψεις και παρατυπίες που επικαλείται ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο σχετικό έγγραφο, όπως και ακόμα περισσότερες, τις είχαμε επισημάνει στη δημοτική αρχή στις συναντήσεις με τον δήμαρχο Πειραιά όπως και στο υπόμνημα που είχαμε καταθέσει, ακόμα και για τα «ζώα συντροφιάς» που αναφέρει το σχετικό έγγραφο.

Το μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού που χρησιμοποιεί διαρκώς ο δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης και όντως υπάρχει αλλά δεν έχει κάνει τίποτα ούτε η δική του δημοτική αρχή αλλά ούτε και οι προηγούμενες για να λυθεί,  δεν λύνεται με αντιδραστικούς ΟΕΥ που οδηγούν στη συρρίκνωση των υπηρεσιών του δήμου, στην εντατικοποίηση της εργασίας και στην δυσλειτουργία των υπηρεσιών σε βάρος των δημοτών. Δεν λύνεται με τον «Αναπτυξιακό Οργανισμό» που μετατρέπει τον δήμο σε Α.Ε. Όπως επίσης δεν λύνεται με τις πάμπολλες αναθέσεις σε εργολάβους, όπως για παράδειγμα του ηλεκτροφωτισμού με ενέχυρο τα δημοτικά τέλη.

Συνεχίζουμε τον αγώνα μέσα και έξω από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο για  ΟΕΥ αξιοκρατικό, που θα σέβεται τον εργαζόμενο και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της λαϊκής οικογένειας.


 δημοσίευσε ...