Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023

Υπόγειες διαδρομές Δήμου Πειραιά και Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον πολυσυζητημένο νέο ΟΕΥ


 

Μέσα από υπόγειες διαδρομές επιχειρεί για τρίτη φορά ο δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης να περάσει τον νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Πειραιά.

Μετά τα απανωτά «χαστούκια» από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Δήμου Πειραιά, που δύο φορές έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά για τον νέο ΟΕΥ του δήμου αλλά και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Περιφέρειας Αττικής να έχει γυρίσει πίσω, επίσης δύο φορές, τον νέο ΟΕΥ με παρατηρήσεις και την επισήμανση της υποχρεωτικής διαδικασίας ξανά από την αρχή, φαίνεται ότι ο κ. Μώραλης βρήκε την «άκρη» να τον «περάσει».

Ο δήμαρχος Πειραιά προφανώς σε συνεννόηση με τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Αττικής κ. Γρ. Ζαφειρόπουλο, βρήκε τον τρόπο  να παρακάμψει τόσο το Δημοτικό Συμβούλιο όσο και την γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά.

Όταν όμως το έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Αττικής που υπογράφει ο ίδιος ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Ζαφειρόπουλος με αρ. πρωτ. 31958 / 13-4-23 εγκαλεί τον δήμο Πειραιά: (ακολουθεί αυτούσιο το κείμενο):

 

«(Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 643669eece2fb304eb11ec40 στις 13/04/23 13:35)

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να εγκριθεί και να δημοσιευθεί ο Οργανισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του φορέα σας από την Υπηρεσίας μας, παρακαλούμε όπως προβείτε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την προσαρμογή του στις κείμενες διατάξεις, προσκομίζοντας επιπλέον τα κάτωθι:

1.Νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Νέα γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, στο οποίο συνιστάται στην επόμενη συνεδρίασή του, προκείμενου να γνωμοδοτήσει για την τροποποίηση του Οργανισμού του Δήμου, να κληθούν στη συνεδρίαση και οι δυο εκπρόσωποι των μονίμων υπαλλήλων. Εκπρόσωποι των υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. ενδεχομένως να μετέχουν κατά τη συζήτηση άρθρων που τους αφορούν αποκλειστικά και εφόσον υπάρχει διακριτή ρύθμιση για το προσωπικό αυτό εντός του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.

3. Βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας.»

 

Λίγες ημέρες πριν τις δεύτερες βουλευτικές εκλογές και εν μέσω προεκλογικής περιόδου των αυτοδιοικητικών εκλογών, μπορούν ο κ. Μώραλης και ο κ. Ζαφειρόπουλος να εξηγήσουν, ποιον τρόπο βρήκαν για να πεταχτεί στα σκουπίδια το έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Αττικής και να μην ακολουθηθεί η νόμιμη και υποχρεωτική διαδικασία που όριζε το εν λόγω έγγραφο και χθες 31 Μάη 2023 στάλθηκε ξανά ο δύο φορές απορριφθέντας ΟΕΥ στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έγκριση και δημοσίευση σε ΦΕΚ ;

Ακόμα και αν έχουν γίνει αλλαγές στον ΟΕΥ, που το ξανατονίζουμε, έχει απορριφθεί δύο φορές(!), ακόμα και αν έχουν ληφθεί υπόψη οι παρατηρήσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης θα έπρεπε να συζητηθεί στο δημοτικό συμβούλιο και αυτό να αποφασίσει. Όπως θα έπρεπε πάνω στη νέα απόφαση του δημοτικού συμβουλίου να γνωμοδοτήσει το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Δήμου Πειραιά. Ενέργειες οι οποίες δεν έγιναν από την δημοτική αρχή και προσπαθεί εν κρυπτό να τον περάσει, χωρίς απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και χωρίς γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Αυτή τη μεθοδολογία χρησιμοποιεί η δημοτική αρχή του κ. Μώραλη για να κάμψει τις αντιδράσεις και την διαφορετική άποψη στο Δήμο Πειραιά, προκειμένου να εφαρμόζει την αντεργατική πολιτική της. Γι’ αυτό άλλωστε συντηρεί παράνομα σε θέσεις ευθύνης «αρεστούς» και «πρόθυμους» να εφαρμόζουν τις αυθαίρετες και αυταρχικές αποφάσεις της δημοτικής αρχής, ξεπληρώνοντας τους για τις υπηρεσίες τους με παράνομα επιδόματα προϊσταμένου και πλασματικές υπερωρίες και νυχτερινά. Γι’ αυτό και η αποκεντρωμένη απέρριψε «σιωπηρά» την προσφυγή του ΣΟΜΕΔΠ κατά του νέου ΟΕΥ, αφού πρώτα σκόπιμα άφησε να περάσει το διάστημα των δύο μηνών χωρίς να την εξετάσει.

Τις αντιδράσεις και τις τεκμηριωμένες παρεμβάσεις  του Σωματείου Οδηγών Μηχανικών και Εργατοτεχνιτών Δήμου Πειραιά  η δημοτική αρχή του κ. Γιάννη Μώραλη τις ξεπερνά μόνο μέσω υπόγειων διαδρομών, με διαδικασίες που «βγάζουν μάτι», όπως η συγκεκριμένη, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους στόχους για ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών, που θα οδηγήσει ο νέος ΟΕΥ, αλλά και τα ρουσφέτια τους πλησιάζοντας και στις αυτοδιοικητικές εκλογές.   

Είναι εκτεθειμένη και προκλητική τόσο η δημοτική αρχή του κ. Μώραλη όσο και ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής κ. Γρ. Ζαφειρόπουλος.

Μην τολμήσουν και περάσουν με αυτό τον σκιερό τρόπο τον αντιδραστικό και φωτογραφικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πειραιά. Να ακολουθήσουν όλες τις νόμιμες ενέργειες και να αφήσουν τους τακτικισμούς σε βάρος των εργαζομένων. Ο ΟΕΥ δεν πρόκειται να λύσει τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η δημοτική αρχή, βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, από την μη χορήγηση των Μέσων Ατομικής Προστασίας, τις τριτοκοσμικές συνθήκες εργασίας, τα ανύπαρκτα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς και την εντατικοποίηση της εργασίας.

Το ΔΣ


 

δημοσίευσε ...