Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012

πάμε ... Σύνταγμα, Δευτέρα - Τρίτη και όσο ακόμα χρειαστεί ....

ΔΕΥΤΕΡΑ 8.10.2012 / 6.00μ.μ./ ΣΥΝΤΑΓΜΑ


ΤΡΙΤΗ 9.10.2012 /13.00μ.μ. / ΣΥΝΤΑΓΜΑ  
έρχεται .... η Μέρκελ !!!


ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

ή ΕΜΕΙΣ ή ΑΥΤ(η)ΟΙ!!!

δημοσίευσε ...