Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012

Διότι δεν συνεμορφώθην ...
Η χούντα δεν τελείωσε το ’73 ….

Η τρομοκρατία των πολιτικών – συνδικαλιστικών διώξεων δεν θα περάσει.   
                   

δημοσίευσε ...