Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012

Α-ΝΥ-ΠΑ-ΚΟ-Η μέχρι την ΑΝΑ-ΤΡΟ-ΠΗ !!!

Ιδού το νομοθετικό έκτρωμα του νέου μνημονίου

Μπήκε στην ηλεκτρονική σελίδα της Βουλής το τελικό κείμενο του νέου νόμου σφαγείου με τον τίτλο «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016».
Ο νέος νόμος που γκρεμίζει τα πάντα και ξεπουλά τη χώρα είναι θέμα χρόνου να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης και να τεθεί σε ισχύ.

Όμως τα συνεταιράκια της  συγκυβέρνησης ήδη έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες για την υλοποίηση των αντιλαϊκών και αντεργατικών διατάξεων. 


Είναι χαρακτηριστικό ότι το Υπ Διοικητικής Μεταρρύθμισης, του Δημαρίτη Μανιτάκη έχει σχεδόν έτοιμη την εγκύκλιο για τις διαθεσιμότητες που θα μετατραπούν σε απολύσεις, τις υποχρεωτικές μετατάξεις και την κατάργηση οργανικών θέσεων.

δημοσίευσε ...