Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014

Υπ.Δ.Μ.Η.Δ: Άδεια Οδήγησης κρατικών αυτοκινήτων

Εγκύκλιος του Υπ.Δ.Μ.Η.Δ. που δίνει οδηγίες για την οδήγηση και την έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης κρατικών αυτοκινήτων από υπαλλήλους που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού.
Η εγκύκλιος

δημοσίευσε ...