Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014

Α.Σ.Κ - Ο.Τ.Α: Οι συνδικαλιστικές θητείες δεν εξαργυρώνονται.

Με αφορμή ερωτήματα που γίνονται σχετικά με τη μοριοδότηση της θητείας σε συνδικαλιστικά όργανα (ΔΣ Συλλόγων, Σωματείων, Ομοσπονδιών κλπ ή της συνδικαλιστικής ιδιότητας) κατά τις κρίσεις προϊσταμένων, σημειώνουμε ότι:

  1. Η θητεία και η ιδιότητα που μοριοδοτείται αφορά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο κρινόμενος υπάλληλος έχει διατελέσει Πρόεδρος ή μέλος ΔΣ σε Νομικά Πρόσωπα και Οργανισμούς του δημόσιου τομέα, σε διάφορα δηλαδή υπηρεσιακά συλλογικά όργανα της διοίκησης και όχι τη θητεία στα όργανα συνδικαλιστικών φορέων.  
  2. Όμως πέρα από το νομικό μέρος συναδέλφισσες και συνάδελφοι, υπάρχει και ηθικό ζήτημα. Η συμμετοχή μας στα συνδικαλιστικά όργανα είναι εθελοντική και ανιδιοτελής με μόνο σκοπό την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων.
Η συνδικαλιστική ιδιότητα δεν ανταλλάσσεται ούτε εξαργυρώνεται με μόρια ή άλλες πριμοδοτήσεις για προσωπικό όφελος και καταλήψεις θέσεων προϊσταμένων, διευθυντών κλπ.
Επομένως οι Σύλλογοι δεν θα πρέπει να εκδίδουν σχετικές βεβαιώσεις συνδικαλιστικής θητείας ή ιδιότητας όταν αυτές ζητούνται.
Επίσης καλούμε τους εκπροσώπους των εργαζομένων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια να αρνηθούν τη μοριοδότηση.
Το συνδικαλιστικό κίνημα που τα τελευταία χρόνια έχει στοχοποιηθεί, όχι τυχαία, από την μνημονιακή συγκυβέρνηση με σκοπό την απαξίωση και την κατάρρευση του, δεν πρέπει να ρίχνει νερό στον μύλο της υποβάθμισης του.  
Με τη στάση αυτή αποτρέπουμε τη συκοφάντηση του συνδικαλιστικού κινήματος από τους διάφορους καλοθελητές και περιφρουρούμε το κύρος του.
Απρίλιος 2014                                         Α.Σ.Κ – Ο.Τ.Α
Η ανακοίνωση της ΑΣΚ-ΟΤΑ σε μορφή Word ΕΔΩ

δημοσίευσε ...