Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2010

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου


ΣΩΜΑΤΕΙΟ                                          ΠΕΙΡΑΙΑΣ:  16 / 10 / 2010


ΟΔΗΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

& ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ                               Αρ. Πρωτ.: 36

ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΡΕΤΣΙΝΑ 45

18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ                                                                               

ΤΗΛ/ΦΑΞ: 2104194499                          Προς : Δήμαρχο Πειραιά


                                                             κο. Παναγιώτη Φασούλα
Email:somedp@yahoo.gr                                                                            


ΜΕΛΟΣ Π.Ο.Ε-Ο.Τ.Α.


 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γενικό Γραμματέα Δήμου
Πειραιά
2. Διεύθυνση Προσωπικού
3. Διεύθυνση Μισθοδοσίας
4. Διεύθυνση Ταμειακής Υπηρεσίας
5. Διεύθυνση Καθαριότητας
6. Διεύθυνση Μηχ/κου – Ηλεκ/κου
7. Π.Ο.Ε – Ο.Τ.Α

 Θέμα : « νέο διοικητικό συμβούλιο »

Μετά τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών που διεξήχθησαν την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2010 για την ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν συνεδριάσεως των νέων μελών που προέκυψαν, αποφασίστηκε μετά από μυστική ψηφοφορία η σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου να έχει ως εξής :

Πρόεδρος : Αλέξανδρος Νταβέλης

Αντιπρόεδρος : Δημήτριος Σαρέλας

Γεν. Γραμματέας : Βασίλειος Γκιτάκος

Γραμ. Οικονομικών: Βασίλειος Αυγουλέας
& Δημ. Σχέσεων

Αν. Γεν. Γραμματέας : Κωνσταντίνος Ξύγκος

Μέλος : Γεώργιος Λαμπράκης

Μέλος : Δημήτριος Τσιάκαλος

Σε περίπτωση αναπλήρωσης του Γραμματέα Οικονομικών χρέη θα κάνει ο Αντιπρόεδρος Δημήτριος Σαρέλας όπως προέκυψε από την μυστική ψηφοφορία, δεδομένου ότι τα μέλη που ανήκουν στο συνδυασμό της Δ.Α.Σ, Γεώργιος Λαμπράκης και Δημήτριος Τσιάκαλος, δεν αποδέχτηκαν καμία πρόταση που τους έγινε για συμμετοχή τους στο Προεδρείο από τη θέση του Αντιπροέδρου ή του Γενικού Γραμματέα.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γεν. Γραμματέας

Αλ. Νταβέλης                                                                 Β. Γκιτάκος

δημοσίευσε ...