Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010

"ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ" ΓΑΛΛΙΑΣ .....! ... έχουμε άλλα ..., δε θέλουμε !!!


Στη Γαλλία τα σκουπίδια είναι απόλυτα συνειδητοποιημένα ...
Εδώ πότε θα αποκτήσουν ...?
Β.Γ.

δημοσίευσε ...