Παρασκευή 4 Αυγούστου 2017

Τα δεδουλευμένα των συμβασιούχων απαιτεί ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αλίμου από τον ΔήμαρχοΜε το παρακάτω έγγραφο ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αλίμου απαιτεί την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων των συμβασιούχων εργαζομένων της Καθαριότητας από τον Δήμαρχο, ο οποίος τους προτρέπει να τα διεκδικήσουν δικαστικά.
Θέμα: «Αποπληρωμή των δεδουλευμένων των συναδέλφων συμβασιούχων με παράταση»
Συνημμένο (1) : «νομική γνωμοδότηση»
Κύριε Δήμαρχε,
Έχει προκληθεί αναστάτωση στους συναδέλφους συμβασιούχους με παράταση, σχετικά με ημερομίσθια που έχουν πραγματοποιηθεί από τις 7 Ιουνίου μέχρι και την υπογραφή των νέων συμβάσεων στις 31 Ιουλίου.
Υπάρχει θέμα αμφισβήτησης της καταβολής των δεδουλευμένων για την παραπάνω χρονική περίοδο λόγω της απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 7/6/2017 που έκρινε αντισυνταγματικές τις συμβάσεις.
Όμως από την  τροπολογία που ψηφίστηκε(τροποποιήσεις του Ν.2725/1999( Α’ 121) και άλλες διατάξεις) προκύπτει  ότι η μισθοδοσία συνεχίζεται μέχρι τη νέα σύμβαση.Ενώ η Πράξη 167/30.06.2017 κλιμακίου προληπτικού ελέγχου δαπανών – Ι’ τμήμα αναφέρει ότι «…να θεωρηθούν όλα τα εντάλματα πληρωμής των συμβασιούχων παρατασιούχων των Δήμων»
Για τους λόγους αυτούς ζητάμε την παρέμβασή σας προκειμένου να καταβληθούν τα δεδουλευμένα στους συναδέλφους την χρονική περίοδο από τις 7 Ιουνίου έως και την υπογραφή της νέας σύμβασης 31 Ιουλίου 2017.
Οι εργαζόμενοι δεν μπορεί να παραμένουν απλήρωτοι και να μην καταβάλλονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές από την στιγμή που προσφέρουν αδιάλειπτα εργασία στις υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και δεν μπορεί να αποτελεί λύση για την αποπληρωμή των δεδουλευμένων τους η προτροπή να καταφύγουν σε δικαστική διεκδίκηση δαπανώντας επιπλέον χρήματα.
Για το Δ.Σ.
Ο   Πρόεδρος                           Η Γραμματέας
Καπράλος Γιάννης               Παπαχρίστου Αναστασία
Η νομική γνωμοδότηση ΕΔΩ

δημοσίευσε ...