Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018

Η ΣΣΕ/2018 για τους εργαζόμενους Ιδιωτικού Δικαίου


Όπως το ΜΕΤΑ ΟΤΑ πρόσφατα είχε καταγγείλει τον τρόπο διεκδίκησης και διαπραγμάτευσης με τον οποίο τελικά υπογράφηκε η νέα ΣΣΕ για τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου και ορισμένου χρόνου με την συμφωνία των παρατάξεων ΣΥΝ.ΑΝ – ΔΑΣ ΟΤΑ και ΔΑΚΕ ΟΤΑ , παραθέτουμε παρακάτω το πλήρες κείμενο της νέας ΣΣΕ που η ισχύς του ξεκινάει από 1-1-2018.
ΣΣΕ/2018

δημοσίευσε ...