Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018

Παράταση του Β’ Κύκλου της Κινητικότητας 2018


Μέχρι τις 10 Σεπτέμβρη | ΑΔΑ: 60Δ3465ΧΘΨ-ΚΚΛ
Όπως ενημερώνει τους φορείς του Δημοσίου, με έγγραφό της (ΑΔΑ: 60Δ3465ΧΘΨ-ΚΚΛ), η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη:
«Κατόπιν σχετικών αιτημάτων και λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό ειδικών περιγραμμάτων θέσεων εργασίας που πρέπει να εισαχθούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή της κινητικότητας, σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτημάτων των υπηρεσιών για την πλήρωση κενών θέσεων με μετάταξη και την κάλυψη αναγκών με απόσπαση για τον Β’ Κύκλο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2018 παρατείνεται έως και την Δευτέρα 10η Σεπτεμβρίου 2018»

ΕΔΩ η ΑΔΑ: 60Δ3465ΧΘΨ-ΚΚΛ.

δημοσίευσε ...