Σάββατο 4 Αυγούστου 2018

ΥΠ.ΕΣ.: Ανεξάρτητο με την σίτιση το γάλα στους εργαζόμενους των Παιδικών Σταθμών - Έγγραφο

Με νέο έγγραφό του ο Υπουργός Εσωτερικών διορθώνει την άστοχη απάντηση που είχε δώσει τον Μάρτιο του 2018 το Υπουργείο σε ερώτημα του ΝΠΔΔ Μοσχάτου – Ταύρου που αφορούσε την χορήγηση του 1 λίτρου φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους εργαζόμενους των Παιδικών Σταθμών.

Να θυμίσουμε ότι το Τμήμα VII του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην 16η συνεδρίαση του, από τις 3/6/2008 με την πράξη 0112 είχε αποφανθεί ότι η προβλεπόμενη σύμφωνα με την ΚΥΑ 53361/2-10-2006 παροχή ενός λίτρου φρέσκου γάλακτος στους εργαζόμενους των βρεφικών – παιδικών σταθμών δεν συναρτάται με την σίτιση ή την παροχή άλλων ειδών διατροφής που ενδεχομένως να χορηγείται στους ίδιους εργαζόμενους σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας. Και όπως πολύ σωστά διευκρινίζει, ο λόγος της θέσπισης της παροχής του ενός λίτρου φρέσκου γάλακτος ημερησίως, είναι η προστασία της υγείας των εργαζομένων που απασχολούνται σε δυνητικά επιβλαβείς για την υγεία τους  συνθήκες εργασίας και όχι απλώς η σίτιση τους.

Το Υπουργείο Εσωτερικών όμως δίνοντας μια εντελώς εσφαλμένη ερμηνεία με το αρ.πρωτ. 1531/19-3-2018 έγγραφό του είχε απαντήσει ότι:  «Ειδικότερα για τους εργαζόμενους σε Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, με την προϋπόθεση ότι είναι δικαιούχοι των προβλεπόμενων στην ανωτέρω ΚΥΑ μέσων ατομικής προστασίας, σας γνωρίζουμε ότι εφόσον σιτίζονται καθημερινά με φαγητό συμπεριλαμβανομένου και του γάλακτος, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του οικείου Νομικού Προσώπου, δεν δικαιούνται την παροχή γάλακτος που προβλέπεται στην αριθμ. 53361/2-10-2006 ΚΥΑ όπως ισχύει.»

Μετά τις παρεμβάσεις της ομοσπονδίας ο υπουργός κ. Πάνος Σκουρλέτης διορθώνει την παραπάνω ερμηνεία που είχε δώσει το Υπουργείο διευκρινίζοντας ότι : οι εργαζόμενοι των Παιδικών Σταθμών με την προϋπόθεση ότι είναι δικαιούχοι των προβλεπόμενων της ΚΥΑ 53361/2-10-2006, δικαιούνται την παροχή γάλακτος, ανεξαρτήτως εάν στην καθημερινή του σίτιση συμπεριλαμβάνεται ή όχι το γάλα.


δημοσίευσε ...