Πέμπτη 23 Ιουλίου 2015

Να σταματήσει η εκμετάλλευση των εργαζομένων «κοινωφελούς εργασίας»

Το ΜΕΤΑ – ΟΤΑ είναι ενάντια στο διαχωρισμό και τη δημιουργία εργαζομένων πολλών ταχυτήτων καθώς και στην προσπάθεια άλωσης των εργασιακών σχέσεων με κάθε νέα μορφή ελαστικής σχέσης εργασίας.

Tα οξυμένα προβλήματα της ανεργίας και της έλλειψης προσωπικού στους δήμους και στις δημόσιες υπηρεσίες που είναι αποτέλεσμα της εφαρμογής των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, δεν λύνονται με «εκμετάλλευση».

Οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες των υπηρεσιών των δήμων, όπως και η αναβάθμιση τους δεν αντιμετωπίζονται με την ολιγόμηνη «ανακύκλωση» των ανέργων. Η λύση είναι τα μεγάλα κενά που δημιούργησε η μνημονιακή λαίλαπα να καλυφθούν με προσωπικό που θα έχει ίσους όρους αμοιβής και εργασίας, που θα έχει μόνιμη και σταθερή εργασιακή σχέση καθώς και πλήρη και ίσα ασφαλιστικά δικαιώματα.
 Μέσα από τα συνδικάτα συνεχίζουμε τον αγώνα διεκδικώντας μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους.

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ με έγγραφό της καλεί τα αρμόδια υπουργεία και τον ΟΑΕΔ να εκδώσουν οδηγία σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και να σταματήσει η «εκμετάλλευση» των εργαζομένων στο πρόγραμμα «κοινωφελούς εργασίας» που ενώ έχουν προσληφθεί ως εργάτες γενικών καθηκόντων, οι δημοτικές αρχές τους εκμεταλλεύονται απασχολώντας τους ως εργάτες καθαριότητας, κήπων κλπ.

Συγκεκριμένα το έγγραφο της ΠΟΕ-ΟΤΑ αναφέρει:

«Με αφορμή τα διαλαμβανόμενα στο υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 288/15-7-2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με τη υλοποίηση της Δημόσιας Πρόσκλησης 2/2015 περί Κοινωφελούς Εργασίας και σε ότι ειδικότερα αφορά στην πρόσληψη της ειδικότητας Υ.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ και την απασχόλησή τους σε εργασίες καθαριότητας στους Δήμους, σας γνωρίζουμε ότι έχει κριθεί πως στην καθαριότητα μπορούν ν’ απασχολούνται υπάλληλοι κατηγορίας Υ.Ε. οι κλάδοι των οποίων ρητά κατονομάζονται για την καθαριότητα (π.χ. Υ.Ε. εργατών καθαριότητας) και τις σχετικές ή άλλες εργασίες από το κλαδολόγιο που ισχύει για τους Ο.Τ.Α. και όχι αδιάκριτα οι υπάλληλοι Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, οι οποίοι προφανώς μπορούν να απασχοληθούν σε κάθε άλλη εργασία πλην εκείνων που ρητά έχουν ορισθεί από την σχετική νομοθεσία, όπως π.χ. Υ.Ε. Εργατών Κήπων, ή Εργατών Δημοτικών Νεκροταφείων ή Εργατών Δημοτικών Σφαγείων κ.λπ.

Και όσοι νόμιμα απασχοληθούν στις υπηρεσίες καθαριότητας εκτός από την ασφάλιση τους στα Β.Α.Ε, την χορήγηση του επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας θα πρέπει να τους χορηγούνται τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία.

Κατά συνέπεια θα πρέπει η «αναρμόδια» υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας να προβεί στην άμεση ανάκληση του ανωτέρω εγγράφου και ακολούθως να δώσετε οδηγίες σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την κείμενη για τους Ο.Τ.Α. νομοθεσία, άλλως θα υποχρεωθούμε να προσφύγουμε στις κατά τόπους Επιθεωρήσεις Εργασίας για την παράνομη απασχόλησή τους.»

Το έγγραφο της ε/ε της ΠΟΕ - ΟΤΑ ΕΔΩ

δημοσίευσε ...