Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016

Ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης... ακύρωσε το δήμαρχο Δοξάτου

ο αυταρχισμός και η αυθαιρεσία έχουν και τα όρια τους.

Απάντηση στη γελοιότητα της απόφασης του Δημάρχου Δοξάτου Δράμας να χρησιμοποιήσει με παράλληλα καθήκοντα τον Διευθυντή της Δ/νσης Περιβάλλοντος (Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών) ως εργάτη καθαριότητας και στην αποκομιδή απορριμμάτων, που αντικατοπτρίζει όμως τη βούληση αρκετών αιρετών να αυθαιρετούν από θέση ισχύος και να παρανομούν σε βάρος εργαζομένων που δεν είναι αρεστοί, έδωσε ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης ακυρώνοντας την απόφαση του Δημάρχου Δοξάτου – Δράμας.

Με την ΑΔΑ: 73Λ3ΟΡ1Υ-Χ15, και μετά την εξέταση της από 04-07-2016 προσφυγής του Α. Λατσίνογλου, ο γενικός γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης ακύρωσε την υπ' αριθμ. 174/2016 απόφαση του αντιδήμαρχου Δοξάτου για την ανάθεση καθήκοντα εργάτη καθαριότητας στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.

Όπως αναφέρει:

Επειδή σύμφωνα με την νομολογία, η ανάθεση επιμέρους καθηκόντων σε υπάλληλο είναι συνάρτηση των προσόντων του, τυπικών και ουσιαστικών, συμφώνως προς τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας που διέπουν την οργάνωση της δημόσιας διοίκησης (πρβ. ΣτΕ Πρακτ. Επεξ. 233/2010, 48/2006) και ενόψει της ανάγκης ορθολογικής οργανώσεως και κατανομής του προσωπικού στις διάφορες υπηρεσίες, ώστε να επιτελεί αποτελεσματικότερα το έργο του, για την νόμιμη ανάθεση καθηκόντων σε συγκεκριμένο υπάλληλο, θα πρέπει τούτος να κατέχει ανάλογη υπηρεσιακή θέση (πρβ. Ελ. Συν. Πρ. I τμ. 13/2011, 123/2005, 87/2004). Υπό το πρίσμα αυτό δεν είναι δυνατή η ανάθεση καθηκόντων συλλογής και αποκομιδής απορριμμάτων σε Προϊστάμενο Διεύθυνσης, διότι τα καθήκοντα του Προϊσταμένου Διεύθυνσης διαφοροποιούνται ποιοτικώς εν σχέση προς τα καθήκοντα των λοιπών υπαλλήλων.

Επειδή σε κάθε περίπτωση η προσβαλλόμενη απόφαση είναι πλήρως αναιτιολόγητη χωρίς να διευκρινίζει τον λόγο που δεν μπορούσε να καλυφθεί με άλλον τρόπο η σχετική ανάθεση καθηκόντων, δεδομένου ότι στο Δήμο Δοξάτου υπηρετούν εβδομήντα πέντε (75) υπάλληλοι εκ των οποίων δώδεκα (12) μόνιμοι υπάλληλοι κλάδου ΥΕ και δεκαπέντε (15) υπάλληλοι ΙΔΑΧ. κλάδου ΥΕ.
Διαβάστε επίσης:

δημοσίευσε ...