Πέμπτη 21 Ιουλίου 2016

Τροπολογία του ΥΠΕΣΔΑ για εργαζόμενους την Τοπική Αυτοδιοίκηση


Άρθρα από το νομοσχέδιο «σκούπα» για την Τοπική Αυτοδιοίκηση που θα κατέθετε το ΥΠΕΣΔΑ μέχρι το τέλος Ιούλη, καταθέτει τώρα με την μορφή τροπολογίας σε διάφορα νομοσχέδια που βρίσκονται στη βουλή προς ψήφιση προκειμένου να διορθωθούν λάθη και ελλείψεις του μέχρι σήμερα νομοθετικού έργου της κυβέρνησης που προκάλεσαν αδικίες και ταλαιπωρία στους εργαζόμενους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα με τροπολογία που κατέθεσε το ΥΠΕΣΔΑ στον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο 4405/2016 «Κύρωση της Απόφασης του Συμβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ για το Σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και συμπεριλαμβανόταν στο νομοσχέδιο «σκούπα», αποκαταστάθηκε η αδικία της μη αναγνώρισης της εμπειρίας ως τυπικό προσόν για την μισθολογική εξέλιξη των ΔΕ που είχε προκαλέσει ο ν. 4354/2015 (νέο ενιαίο μισθολόγιο).

Με τη νέα τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στο νομοσχέδιο του υπουργείου «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» και συμπεριλαμβάνει επίσης άρθρα του νομοσχεδίου «σκούπα», παρατείνονται οι συμβάσεις για τον καθαρισμό των δημόσιων σχολείων για το διδακτικό έτος 2016-2017, προβλέπεται παράταση της διάρκειας παροχής υπηρεσιών ΚΗΦΗ, των ΚΕΔΗΦ και των «Κέντρων Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων» των φορέων των ΟΤΑ και καθορίζει με νέα ρύθμιση την συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

Σχολικές Καθαρίστριες

Όπως αναφέρεται, το διδακτικό έτος 2017-18 οι δήμοι θα αποφασίσουν για τις συμβάσεις καθαριότητας στα σχολεία (σ.σ.: σήμερα αποφασίζει το υπ. Παιδείας), εφόσον δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό. Για το σκοπό αυτό, «εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία κατανέμεται με απόφαση του υπουργού κατ' αναλογία στους οικείους δήμους».

ΚΗΦΗ, ΚΕΔΗΦ και Κέντρα Στήριξης Ρομά

Παράταση της διάρκειας παροχής υπηρεσιών ΚΗΦΗ, των ΚΕΔΗΦ και των «Κέντρων Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων» των φορέων των ΟΤΑ, καθώς και των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του απασχολούμενου προσωπικού πέραν της 30ής Ιουνίου 2016 και έως την ένταξη των σχετικών Πράξεων ή την υπογραφή των Συμβάσεων για τις Πράξεις αυτές ή για τη μετεξέλιξη αυτών, στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 του ΕΣΠΑ.

Σημειωτέον ότι η χρηματοδότηση για την καταβολή της μισθοδοσίας του απασχολούμενου προσωπικού θα καλυφθεί από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, αναδρομικά, από την ένταξη των ως άνω δράσεων στο νέο ΕΣΠΑ και έως την 1η Ιουλίου 2016.

Υπηρεσιακά Συμβούλια Ο.Τ.Α.

Νέα νομοθετική ρύθμιση για την συγκρότηση και λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

ΕΔΩ η τροπολογία.Σχόλιο ergasianet.gr1. Για την τροπολογία για τα ΥΣ: η κυβέρνηση προσπαθεί να διορθώσει τα δικά της λάθη και την προχειρότητα, αφού για το θέμα αυτό είναι η τρίτη νομοθετική ρύθμiση μέσα σε ένα 6μηνο και αφού οδήγησε σε παράλυση όλων των διαδικασιών των υπηρεσιακών μεταβολών κλπ λόγω της μη λειτουργίας τους εδω και ενα εξάμηνο.
2. Για την καθαριότητα των σχολικών κτηρίων: συνεχίζεται η ομηρία των εργαζομένων, οι προσλήψεις προσωπικού με ευέλικτες εργασιακές σχέσεις και χωρίς δικαιώματα. H μόνη λύση είναι η μετατροπή των συμβάσεων για όσους εργαζόμενους έχουν πάνω από μία σύμβαση σε αορίστου και η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού
3. Για τα προγράμματα : και σε αυτήν την περίπτωση συνεχίζεται από τη σημερινή κυβέρνηση  το «γαϊτανάκι» της εργασιακής ομηρίας, με αποτέλεσμα να έχουμε εργαζόμενους που δουλεύουν 5 και 10 χρόνια, να μην πληρώνονται τακτικά, να βρίσκονται σε μια διαρκή ανασφάλεια κ.λπ. Η λύση είναι η μετατροπή όλων των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου, αλλά και το πέρασμα του προσωπικού και των αρμοδιοτήτων στις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων, και όχι των δημοτικών επιχειρήσεων που είναι σήμερα.

δημοσίευσε ...