Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016

Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την κινητικότητα στο Δημόσιο

 
Νέο σύστημα μετατάξεων και αποσπάσεων εισάγει στο Δημόσιο το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με το νομοσχέδιο για την κινητικότητα, το οποίο τέθηκε από το απόγευμα της Τετάρτης σε δημόσια διαβούλευση και εκτιμάται ότι θα εισαχθεί για ψήφιση στη Βουλή σε περίπου 10 μέρες.

Οι μετακινήσεις των υπαλλήλων σε άλλους φορείς θα είναι εθελοντικές, ενώ μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής οι ενδιαφερόμενοι θα γνωρίζουν με κάθε λεπτομέρεια τις προσφερόμενες κενές θέσεις. Παράλληλα, καταργούνται γραφειοκρατικές διαδικασίες για επιτάχυνση των διαδικασιών.

Στο σύστημα υπάγονται οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των δήμων και των περιφερειών, των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος.
 Ποιοι εξαιρούνται

Εξαιρούνται οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι εκπαιδευτικοί (εκτός από όσους υπηρετούν σε διοικητικές θέσεις), τα σώματα ασφαλείας, καθώς και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων.

Το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί από το νέο έτος και συγκεκριμένα σε τρεις κύκλους: κάθε Φεβρουάριο, Μάιο και Οκτώβριο. Φιλοδοξία του αρμόδιου υπουργείου, όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αναπληρωτής υπουργός Χριστόφορος Βερναρδάκης, είναι στο μέλλον, αφού ωριμάσουν οι συνθήκες, η κινητικότητα να διενεργείται καθημερινά.

Σύσταση επταμελούς επιτροπής

Σε κάθε κύκλο προβλέπονται οι εξής διαδικασίες: Οι φορείς αποστέλλουν τα αιτήματά τους για κάλυψη κενών θέσεων στο υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το οποίο ενημερώνει σχετικά ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα δημιουργήσει στην ιστοσελίδα του.

Μέσω της πλατφόρμας οι υπάλληλοι θα έχουν πλήρη εικόνα για όλες τις διαθέσιμες κενές θέσεις σε κάθε γωνιά της χώρας. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν αίτηση στις υπηρεσίες υποδοχής και εντός τριμήνου θα εκδίδονται οι σχετικές αποφάσεις.

Προβλέπεται η σύσταση επταμελούς Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας στο αρμόδιο υπουργείο, η οποία θα συγκεντρώνει και θα ιεραρχεί τις αιτήσεις, ενώ θα συντονίζει και θα επιβλέπει την εφαρμογή του συστήματος διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία του.

Απαιτείται διετία από τον διορισμό

Για την μετάταξη σε άλλη υπηρεσία, δηλαδή την απομάκρυνση του υπαλλήλου από την οργανική θέση της υπηρεσίας στην οποία έχει τοποθετηθεί και η τοποθέτησή του σε κενή οργανική θέση άλλης υπηρεσίας, απαιτείται να έχει συμπληρωθεί διετία από το διορισμό ή εφόσον ο διορισμός έγινε με μοριοδότηση λόγω εντοπιότητας, να έχει συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος χρόνος παραμονής στην υπηρεσία τοποθέτησης. Επίσης θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει διετία από προηγούμενη μετάταξη ή απόσπαση.

Η απόσπαση, δηλαδή η προσωρινή τοποθέτηση υπαλλήλου σε θέση άλλης υπηρεσίας, χωρίς την προϋπόθεση ύπαρξης κενής οργανικής θέσης, συνιστά πλέον μία κατ’ εξαίρεση μορφή κινητικότητας και διενεργείται μόνο για σοβαρές και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες και θα έχει διάρκεια ένα έτος με δυνατότητα παράτασης έως τρεις μήνες.

Κίνητρα για παραμεθόριες περιοχές

Επιπλέον, εισάγονται κίνητρα για μετατάξεις - αποσπάσεις σε υπηρεσίες απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών, όπως είναι η συντόμευση του απαιτούμενου χρόνου βαθμολογικής προαγωγής, η δυνατότητα παράτασης κατά ένα έτος της απόσπασης, αλλά και η δυνατότητα κατά προτεραιότητα μετάταξης σε κενή οργανική θέση υπαλλήλου που έχει συμπληρώσει δύο έτη απόσπασης συνεχώς.

Προβλέπονται, επίσης, ευνοϊκές ρυθμίσεις για συνυπηρέτηση με σύζυγο δημόσιο υπάλληλο, καθώς και η αμοιβαία μετάταξη. Ανάλογες προβλέψεις υπάρχουν στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ωστόσο, ήταν περιορισμένες σε ειδικές κατηγορίες υπαλλήλων (π.χ. συνυπηρέτηση με ένστολο σύζυγο ή αμοιβαία μετάταξη μόνο μεταξύ υπαλλήλων υπηρεσιών του Δημοσίου).

Ψηφιακό οργανόγραμμα

Για να εισαχθούν οι φορείς στο νέο σύστημα κινητικότητας και άρα να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν προσωπικό για την κάλυψη κενών θέσεων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δημιουργία ψηφιακού οργανογράμματος, που θα έχει τη μορφή βάσης δεδομένων, στην οποία θα αποτυπώνεται η διάρθρωση των οργανικών μονάδων και η στελέχωση των φορέων του Δημοσίου.

Οι φορείς θα πρέπει επίσης να καταρτίσουν περιγράμματα θέσεων εργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η μετάταξη του υπαλλήλου διενεργείται σε κενή οργανική θέση για την οποία έχει τα προβλεπόμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, όπως αυτά προκύπτουν από την «ταυτότητα» της θέσης.

Κωλύματα και υποχρεώσεις

Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται άρθρα που προβλέπουν κωλύματα και υποχρεώσεις για τα πρόσωπα που θα αναλάβουν στο εξής επιτελικές θέσεις στους φορείς της κεντρικής διοίκησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ώστε να αποφευχθεί τυχόν σύγκρουση συμφερόντων και να αποτραπεί το φαινόμενο των «περιστρεφόμενων θυρών» ή της μετακίνησής τους από και προς τον ιδιωτικό τομέα.

Τα κωλύματα είναι σχετικά με τη δραστηριότητα των προσώπων αυτών και των συγγενών τους στον ιδιωτικό τομέα, ενώ προβλέπεται υποχρεωτική αποχή από δραστηριότητά τους στον ιδιωτικό τομέα προτού παρέλθει τριετία από την αποχώρησή τους από την θέση την οποία κατείχαν, εφόσον υφίσταται κίνδυνος σύγκρουσης συμφερόντων µε τα ανατιθέμενα σε αυτούς δημόσια καθήκοντα.

Το νομοσχέδιο θα παραμείνει αναρτημένο στην ιστοσελίδα δημόσιων ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων έως τις 13 Ιουλίου.
Πηγή: thepressproject.gr

δημοσίευσε ...