Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017

Κατατέθηκε η πολύκροτη τροπολογία για τους συμβασιούχουςΣτο νομοσχέδιο με τίτλο «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (EE, EΥPATOM) 1141/2014 περί Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων και Ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», κατατέθηκε η τροπολογία (άρθρο 25) που σύμφωνα με την κυβέρνηση θα λύσει το πρόβλημα των δεδουλευμένων και της κανονικής ροής της μισθοδοσίας των συμβασιούχων εργαζόμενων που οι συμβάσεις τους παρατάθηκαν μέχρι το τέλος του 2017.
Συγκεκριμένα η επίμαχη τροπολογία αναφέρει :
 Άρθρο 25
Διευθέτηση ζητημάτων δαπανών καθαριότητας δημοσίων υπηρεσιών και κτιρίων
«1. Δαπάνες για την καθαριότητα των κτιρίων των Δημοσίων υπηρεσιών, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων, όπως επίσης και για κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α συνδέσμων Ο.Τ.Α. ή των νομικών τους προσώπων σχετικές με την καθαριότητα, οι οποίες προκύπτουν από ατομικές συμβάσεις κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 του Ν.4325/2015 (Α’47), του άρθρου 50 του Ν.4351/2015 (A’ 164), του άρθρου 12 της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το Άρθρο Δεύτερο του Ν.4366/2016 (Α’18), του άρθρου 97 του Ν.4368/2016 (Α’ 21), του άρθρου 72 του Ν.4369/2016 (Α’ 33), του άρθρου 44 του Ν.4403/2016 (Α’ 125), του άρθρου 48 του Ν.4410/2016 (A’ 141), του άρθρου 81 του Ν.4413/2016 (Α’ 148), καθώς και του άρθρου 16 του Ν.4429/2016 (Α’199), θεωρούνται σύννομες και εκκαθαρίζονται σε βάρος των πιστώσεων των προϋπολογισμών των οικείων φορέων.
2.Ειδικά για την περίπτωση των Ο.Τ.Α. A’ Βαθμού, οι δαπάνες της προηγουμένης παραγράφου που αφορούν τις ανταποδοτικές υπηρεσίες εκκαθαρίζονται κατά προτεραιότητα από τα έσοδα των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και, αν αυτά δεν επαρκούν, από τα κάθε είδους γενικά και μη προοριζόμενα για την κάλυψη των δαπανών αυτών, έσοδά τους».
Επίσης στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις για την κατάταξη πρώην προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας που έχει ενταχθεί στην ΕΛ.ΑΣ. (άρθρο 26) καθώς και τροποποιήσεις στο ν.4440/2016 που αφορούν μετατάξεις – αποσπάσεις προσωπικού των Ο.Τ.Α. (άρθρο 39)
Ολόκληρο το σ/ν και η τροπολογία (άρθρο 25) ΕΔΩ
Στοιχεία από aftodioikisi.gr

δημοσίευσε ...