Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017

ΣΟΜΕΔΠ: οι εργαζόμενοι δεν εκβιάζονται δεν εκφοβίζονταιΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με αφορμή το έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης με αρ. πρωτ. 626 / 9-2-2017, όπου καλεί τους υπεύθυνους των τομέων καθαριότητας να ενημερώσουν εγγράφως την Δ/νση ποιοι εργάτες καθαριότητας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου αρνούνται να εργαστούν τα Σαββατοκύριακα προκειμένου να εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες εκ του νόμου διοικητικές κυρώσεις, τονίζουμε τα εξής:
Ο τρόπος διατύπωσης του εγγράφου επιχειρεί την διάσπαση και τον διαχωρισμό των εργαζομένων σε πολλαπλές ταχύτητες, σύμφωνα με την σχέση εργασίας και την ειδικότητα, καταργώντας τους ενιαίους όρους εργασίας που οφείλει να εφαρμόζει η Δ/νση για όλους τους εργαζόμενους.
Παρά του γεγονότος ότι η Δ/νση γνώριζε ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι συμβασιούχοι, όπου οι συμβάσεις τους παρατάθηκαν αυτοδίκαια με τον Ν. 4429/2016, αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα με την καταβολή των δεδουλευμένων τους και την ομαλή καταβολή της μισθοδοσίας τους,  εκδίδει έγγραφο για υποχρεωτική(!!!) υπερωριακή εργασία, με την απειλή της επιβολής διοικητικών κυρώσεων(!!!).
Θεωρούμε απαράδεκτο το εν λόγω έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης που επιχειρεί να διαχωρίσει τους εργαζόμενους σε «πατρικίους και πληβείους» αλλά ακόμα πιο απαράδεκτη την επιχείρηση εκβιασμού και εκφοβισμού των εργαζομένων.
Θα περιμέναμε από την Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης μεγαλύτερη ευαισθησία προς τους απλήρωτους συναδέλφους που ζουν ήδη σε καθεστώς ανασφάλειας και ομηρίας από τις παλινωδίες της κυβέρνησης για την οριστική επίλυση του προβλήματος που έχει η ίδια δημιουργήσει, ενώ αντίθετα δεν περιμέναμε να δούμε πρώην συνδικαλιστικά στελέχη όπως η Διευθύντρια της υπηρεσίας αλλά και ενεργά συνδικαλιστικά στελέχη όπως ο Προϊστάμενος του Τμήματος που είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Πειραιά να καταφεύγουν σε πρακτικές εκβιασμού και εκφοβισμού των εργαζομένων που είναι αντίθετες με τις αρχές και τις θέσεις του συνδικαλιστικού κινήματος.
Καλούμε την Δημοτική Αρχή να πάρει θέση και να σταματήσουν οι απαράδεκτες πρακτικές εκφοβισμού και εκβιασμού και να αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να λυθεί το πρόβλημα της μη καταβολής της μισθοδοσίας των εργαζομένων – συμβασιούχων.
Το Δ.Σ. του Σωματείου μας στηρίζει όλους τους εργαζόμενους - συμβασιούχους και μαζί τους συνεχίζει τον αγώνα για την καταβολή των δεδουλευμένων και την ομαλή καταβολή της μισθοδοσίας καθώς και την διεκδίκηση για μόνιμη και σταθερή εργασία.
Το Δ.Σ. του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΔΗΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ και ΕΡΓ/ΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

δημοσίευσε ...