Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017

Καταβολή του ανθυγιεινού επιδόματος σ’ όλους τους δικαιούχους εργαζομένους του δήμου μαςΑνακοίνωση της Ενωτικής Αγωνιστικής Συσπείρωσης Εργαζομένων Δήμου Καισαριανής

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες
Μετά την τροποποίηση του άρθρου 15 του ν.4024/2011 και την συγκεκριμενοποίησή του με το άρθρο 22 του ν.4368/2016, στο οποίο προβλέπεται μεταξύ των άλλων ότι οι εργαζόμενοι «…οι οποίοι εργάζονται κατά πλήρες ωράριο και ανεξαρτήτως ειδικότητας […] στους σταθμούς μεταφόρτωσης […] χορηγείται, εκτός από το βασικό μισθό και τις λοιπές προβλεπόμενες αποδοχές τους, και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας…».
Παράλληλα σε απάντηση που έδωσε σε ερώτημα Δήμου το ΥΠΕΣ, διευκρινίζει ότι «…στις περιπτώσεις των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού οι οποίοι ναι μεν έχουν ως σκοπό, μεταξύ άλλων, και την προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία, ανακύκλωση και εν γένει αξιοποίηση και διάθεση στερεών αποβλήτων, ωστόσο οι αρμόδιες οργανικές μονάδες τους δεν στεγάζονται εν όλω στους σχετικούς ανθυγιεινούς χώρους, αλλά μέρος αυτών στεγάζεται στο κατάστημα του οικείου δήμου, δικαιούχοι του επιδόματος επικίνδυνης εργασίας του άρθρου 22 του ν. 4368/2016 είναι μόνον οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στους ανθυγιεινούς χώρους (ανεξαρτήτως ειδικότητας και θέσης ευθύνης) και σε καμιά περίπτωση οι απασχολούμενοι στο κατάστημα του Δήμου…».
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι όλοι οι εργαζόμενοι στα συνεργεία του Δήμου μας, στον οποίο λειτουργεί σταθμός μεταφόρτωσης και προσωρινής αποθήκευσης στερεών αποβλήτων, δικαιούνται του ανθυγιεινού επιδόματος και μάλιστα αναδρομικά από την ημέρα δημοσίευσης του σχετικού νόμου, δηλ. από 21/2/2016.
Η Ενωτική Αγωνιστική Συσπείρωση (ΕΑΣ) καλεί τη διοίκηση του σωματείου να υιοθετήσει το αίτημα και να διεκδικήσει από τη Δημοτική Αρχή την άμεση και αναδρομική καταβολή του.
10 Νοέμβρη 2017
 


ΕΔΩ η ανακοίνωση σε μορφή docx.

δημοσίευσε ...