Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017

Να αποδοθούν σε χρήμα τα οφειλόμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας – Οι Εργαζόμενοι δεν είναι επαίτες!!!Σε νέα παρέμβαση προχώρησε το Σωματείο Οδηγών Μηχανικών και Εργ/των Δήμου Πειραιά στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 27 Νοέμβρη 2017 και θα ερχόταν το θέμα της καταβολής σε χρήμα των οφειλόμενων Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και γάλα για τα έτη 2012 έως 2016 στους δικαιούχους εργαζόμενους, όπως είχε δεσμευτεί η Δημοτική Αρχή στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την περασμένη Τετάρτη 22 Νοεμβρίου.
Ο πρόεδρος Μιλτιάδης Λουκίσας και ο αντιπρόεδρος του Σωματείου και αντιπρόεδρος της ΠΟΕ-ΟΤΑ Βασίλης Γκιτάκος, παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση προκειμένου να παρακολουθήσουν την εξέλιξη του αιτήματος που εδώ και τρεις μήνες έχει θέσει το Σωματείο τόσο εγγράφως, όσο και στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σύμφωνα με την εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου, αναγνωρίστηκε η οφειλή της ποσότητας γάλακτος του Δήμου προς όλους τους δικαιούχους εργαζόμενους. Αποτιμήθηκε αυτή συνολικά σε 67.000 ευρώ και αποφασίστηκε ομόφωνα να καταβληθούν το 2018, ενώ με την παρέμβαση του Σωματείου δόθηκε η διαβεβαίωση ότι εκτός του διαστήματος των τριών μηνών του 2013 θα καλυφθεί και το διάστημα από 1/11/2016 έως 13/11/2016  που ο Δήμος δεν χορηγούσε το γάλα στους εργαζόμενους και δεν είχε συμπεριληφθεί στην εισήγηση.
Ωστόσο όμως δεν ακούσαμε τίποτα για την οφειλή του Δήμου των Μέσων Ατομικής Προστασίας προς τους εργαζόμενους που δεν είχε χορηγήσει ο Δήμος ως όφειλε για τα έτη 2012 έως 2016.   
Στην παρέμβαση του στη συνεδρίαση ο αντιπρόεδρος της ΠΟΕ-ΟΤΑ  και αντιπρόεδρος του Σωματείου Οδηγών – Μηχανικών και Εργ/των Δήμου Πειραιά Βασίλης Γκιτάκος τόνισε ότι:
»Οι εργαζόμενοι δεν είναι επαίτες αλλά διεκδικούν και απαιτούν αυτά που δικαιούνται για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία τους
»Υπάρχει μεγάλη προθυμία στην εφαρμογή των νόμων όταν πρόκειται για περικοπές δικαιωμάτων των εργαζομένων (σε μισθούς, δώρα, επιδόματα κλπ), αλλά αντίθετα υπάρχει μεγάλη απροθυμία και δυσκολία στην εφαρμογή νόμων που προβλέπουν κάτι υπέρ των εργαζομένων, που κατακτούν με τους αγώνες τους, όπως την συγκεκριμένη περίπτωση με την αποτίμηση σε χρήμα για ΜΑΠ και γάλα προηγούμενων ετών που δεν τους δόθηκαν.   
»Η παράγραφος 1 του άρθρου 97 του Ν.4483/2017 αλλά και η ερμηνευτική εγκύκλιος 33 που εκδόθηκε στις 17/11/2017 με αρ.πρωτ. 39456 ορίζουν ρητά ότι «τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και το γάλα των ετών 2012,2013,2014,2015 και 2016, που προβλέπονται στην 53361/11.10.2006 κοινή υπουργική απόφαση …. Και δεν έχουν χορηγηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντα νόμου (31/7/2017) αποτιμώνται σε χρήμα, σύμφωνα με την τιμή ….»
»Μετά τις έγγραφες και προφορικές παρεμβάσεις του Σωματείου στην Δημοτική Αρχή Πειραιά, ο Δήμος και η αρμόδια υπηρεσία ξεκίνησαν τον μήνα Νοέμβριο του 2017 να χορηγούν τα ΜΑΠ του 2016 (!) γεγονός που είναι σε αντίθεση με την νομοθεσία η οποία προβλέπει ότι τα ΜΑΠ έπρεπε να χορηγηθούν μέχρι τις 31 Ιουλίου 2017 ειδάλλως να αποτιμηθούν και να καταβληθούν σε χρήμα στους δικαιούχους εργαζόμενους.
»Οι παρεμβάσεις του Σωματείου Οδηγών – Μηχανικών και Εργ/των από τις αρχές του Σεπτέμβρη 2017 είχαν την έννοια να μπορεί να υπάρξει το χρονικό περιθώριο και σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών (διαγωνισμοί, καταστάσεις κλπ) να καταγραφούν τα ΜΑΠ που δεν έχουν αποδοθεί, να αποτιμηθούν σε χρήμα σύμφωνα με τις τιμές διαγωνισμών και το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την καταβολή του ποσού στους δικαιούχους εργαζόμενους, όπως ακριβώς ορίζει ο νόμος.
»Οι ισχυρισμοί των αρμόδιων υπηρεσιών αλλά και του αντιδημάρχου που τις υιοθετεί, ότι τα ΜΑΠ δεν παρέχονται κάθε έτος, ότι υπάρχουν αποθεματικά στις αποθήκες του Δήμου και ότι την ευθύνη την φέρουν οι εργαζόμενοι που δεν τα προμηθεύονται δεν έχουν καμία βάση και δεν απαντούν στα οριζόμενα από την σχετική νομοθεσία.
»Προτείνουμε με δεδομένο βάση του Ν.4483/2017 ότι τα ΜΑΠ του 2016 εφόσον δεν χορηγήθηκαν μέχρι τις 31/7/2017, θα αποτιμηθούν σε χρήμα και το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει την καταβολή στους δικαιούχους εργαζόμενους, να ξεκινήσει έστω και τώρα η διαδικασία καταγραφής, αποτίμησης σε χρήμα και καταβολής των οφειλόμενων Μέσων Ατομικής Προστασίας για τα έτη 2012 έως 2015.
»Ο Ν.4483/2017 προβλέπει την επιβολή χρηματικού προστίμου όταν διαπιστώνονται παραβάσεις των διατάξεων της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.
Αυτό που τελικά αποφασίστηκε μετά από πρόταση του Δημάρχου Πειραιά κ. Γιάννη Μώραλη, ήταν να διερευνηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και εκπρόσωπου του Σωματείου, αν πράγματι υπάρχει οφειλή ΜΑΠ να καταβληθεί σε χρήμα  προς τους δικαιούχους εργαζόμενους μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εντύπωση και ερωτηματικά δημιουργούνται από την στάση συναδέλφων – υπηρεσιακών παραγόντων που «βασιλικότεροι του βασιλέως», προφανώς για να διατηρήσουν τις θέσεις προϊσταμένων που τους έχουν δοθεί χωρίς επιλογή αλλά με ανάθεση, εισηγούνται κατά των εργαζομένων, καθώς και η «σιγή ασυρμάτου» που κρατούν άλλοι Σύλλογοι – Σωματεία εργαζομένων του Δήμου που μέλη τους είναι δικαιούχοι των ΜΑΠ και του γάλακτος.
Το Σωματείο Οδηγών Μηχανικών και Εργ/των όπως έχει κατ’ επανάληψη δηλώσει, συνεχίζει στην πρώτη γραμμή του αγώνα και των διεκδικήσεων για τα δικαιώματα των εργαζομένων.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΔΗΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓ/ΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ       
29/11/2017

δημοσίευσε ...