Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017

«Εξηγήσεις», γιατί μετά την συνδικαλιστική άδεια επέστρεψε στην εργασία!

Όπως είχαμε αναφέρει σε πρόσφατη δημοσίευση και σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΜΕΤΑ Εργαζομένων Δήμου Αλίμου, η Διευθύντρια των Παιδικών Σταθμών με έγγραφο της είχε καλέσει την Γεν. Γραμματέα του Συλλόγου Εργαζομένων  Αναστασία Παπαχρίστου, να δώσει εξηγήσεις, γιατί την ημέρα κατά την οποία είχε αιτηθεί συνδικαλιστική άδεια «τόλμησε» μετά το πέρας της συνδικαλιστικής της δράσης να επιστρέψει στην εργασία της.
Σ’ αυτό το σημείο έχει ξεπέσει ο Δήμαρχος Αλίμου, να ψάχνει και να κατασκευάζει κατηγορίες αστήριχτες και γελοίες προκειμένου να τιμωρήσει την συνδικαλιστική δράση, που φαίνεται να είχε συνηθίσει στην αφωνία και απραξία των εκπροσώπων του εργοδοτικού συνδικαλισμού που διοικούσαν τα προηγούμενα χρόνια τον Σύλλογο Εργαζομένων Δήμου Αλίμου.   
Είναι ξεκάθαρο ότι η Δημοτική Αρχή του κ.Κονδύλη χρησιμοποιεί ακόμα και υπηρεσιακούς παράγοντες οι οποίοι πολύ πρόθυμα, για να διατηρούν την εύνοια του Δημάρχου, εκτελούν τις εντολές τους προκειμένου να εκφοβίσουν και να τρομοκρατήσουν τους συνδικαλιστές που αντιδρούν και αντιστέκονται στην αυθαιρεσία και στον αυταρχισμό τους.
Δεν είναι τυχαίο που η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ζητά, σύμφωνα με την Έκθεση Επιθεώρησης - Ελέγχου του ΣΕΕΔΔ, από τον Δήμαρχο Αλίμου να απολογηθεί, γιατί δεν έχει προχωρήσει σε επιλογή προϊσταμένων των οργανικών μονάδων του Δήμου από το υπηρεσιακό συμβούλιο τόσα χρόνια, ούτε είναι τυχαίο επίσης το γεγονός ότι το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης έχει θέσει τον Δήμαρχο Αλίμου κ. Κονδύλη στην διάθεση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης με το ερώτημα της Αργίας, γιατί συνεχίζει να διατηρεί παράνομα με απόφαση του υπάλληλο κατηγορίας ΔΕ σε θέση Αναπληρωτή Διευθυντή!!!
Η Γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Αλίμου αναγκαζόμενη στο πλαίσιο των υπηρεσιακών της υποχρεώσεων να δώσει «εξηγήσεις» στην Διευθύντρια της υπηρεσίας της που την εγκαλούσε με μια εντελώς αβάσιμη και επιεικώς κωμικοτραγική κατηγορία, απάντησε:
Κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 3411/3-11-2017 πρόκλησής σας για παροχή έγγραφων εξηγήσεων «γιατί παρουσιάστηκα στον χώρο εργασίας μου την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017 και ώρες 14:40 έως 15:50, ενώ είχα ζητήσει και λάβει συνδικαλιστική άδεια για την ίδια ημέρα», απαντώ τα εξής:
          1. Την άνω ημέρα, ως γνωστόν, πράγματι έλαβα συνδικαλιστική άδεια, προκειμένου να επιτελέσω το συνδικαλιστικό μου καθήκον. Όταν δε, αυτό τελείωσε, καθώς δεν είχε παρέλθει το ωράριο εργασίας, προτίμησα, αντί να της προσωπικής μου αναψυχής και διασκέδασης, να συνδράμω τους συναδέλφους μου. Θεώρησα αυτή την πράξη ωφέλιμη για την υπηρεσία και τους συναδέλφους, αφού βιώνω καθημερινά την αγωνία, τις δυσκολίες και την υπεράνθρωπη προσπάθεια του προσωπικού να παράξει αποτελεσματικό έργο. Άλλωστε εσείς η ίδια πλειστάκις έχετε αναφερθεί, τόσο προφορικά όσο και εγγράφως, στις ελλείψεις της υπηρεσίας, ιδίως όσον αφορά στο προσωπικό.
         2. Γι αυτή μου την επιλογή και την εργασία μου τις ως άνω ώρες, φυσικά δεν διεκδικώ ούτε απολαβές, ούτε αποδοχές, ούτε ευεργετήματα.  Η ενέργεια μου αυτή, ήταν έμπρακτη εκδήλωση αλληλεγγύης προς τους συναδέλφους, έκφραση της ευσυνειδησίας και της αίσθησης καθήκοντος που με διέπει και προσφορά προς τα βρέφη και νήπια των σταθμών μας που υπεραγαπώ.
          3. Γνωρίζω, ότι την εποχή του άκρατου ατομισμού-ωφελιμισμού, την εποχή που εργαζόμενοι αλλάζουν στρατόπεδο και παρατάσσονται μαζί με την εργοδοσία, εναντίον των συναδέλφων τους, πράξεις αλληλεγγύης και προσφοράς, σαν την δική μου, ξενίζουν. Για την πράξη μου δεν περίμενα αναγνώριση ή ηθική επιβράβευση. Ομολογώ όμως, ότι δεν περίμενα ότι θα έπρεπε να «απολογηθώ». Η συγκεκριμένη «κατηγορία» είναι τραγελαφική. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω κάτι παραπάνω για το συγκεκριμένο συμβάν, πέραν του ότι είμαι περήφανη για την επιλογή μου, η οποία εναρμονίζεται με τον αξιακό και ηθικό κώδικα ζωής μου.
         4. Τέλος, γνωρίζω ότι η συνδικαλιστική μου δράση και η ενάσκηση νόμιμων συνδικαλιστικών μου δικαιωμάτων, δεν είναι αρεστή και ενοχλεί. Όμως, οι συνάδελφοι μου, με εξέλεξαν για να υπερασπίζομαι τα συμφέροντα τους, και όχι για να είμαι αρεστή στην διοίκηση του Δήμου. Σε περίπτωση δε, που επακολουθήσουν κι άλλες κλήσεις μου για «εξηγήσεις», για περιστατικά και γεγονότα που ουσιαστικά και νομικά δεν χρήζουν «εξήγησης ή διευκρίνησης» θα θεωρήσω ότι  «τιμωρείται» η συνδικαλιστική μου δράση και η ενάσκηση νόμιμων συνδικαλιστικών μου δικαιωμάτων, και παραβιάζονται οι επιταγές των άρθρων 14 παρ. 2 εδ. δ΄ & ε΄ Ν 1264/1982 με τίτλο « Προστασία και διευκολύνσεις συνδικαλιστικής δράσης» και  53 παρ. 1 & 2 Ν 3584/2007 με τίτλο «Συνδικαλιστική ελευθερία και δικαίωμα απεργίας»
                                                                     Αθήνα 10 Νοεμβρίου 2017

δημοσίευσε ...