Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018

Αναστολή της «Αξιολόγησης» μέχρι … «νεωτέρας»Με εγκύκλιο, που υπογράφει η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη, αναστέλλονται όλες οι διαδικασίες για την «αξιολόγηση» των δημόσιων υπαλλήλων, για το έτος 2017, μέχρι τις αρχές Απριλίου.
Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο που εστάλη προς τις υπηρεσίες του Δημοσίου:
Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα προβεί σε αναγκαίες τεχνικές αναπροσαρμογές της διαδικασίας αξιολόγησης.
Ως εκ τούτου, και προς αποφυγή περιττών γραφειοκρατικών βαρών, παρακαλούμε να ανασταλεί προσωρινά η διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού μέχρι την έκδοση νεότερης διευκρινιστικής εγκυκλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου.
Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού παρακαλούνται να κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την παρούσα σε όλους τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς τους καθώς και στους φορείς που εποπτεύουν.
Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται για την άμεση κοινοποίηση της παρούσας στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.
Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας www.minadmin.gov.gr, στη διαδρομή: Διοικητική Ανασυγκρότηση – Ανθρώπινο Δυναμικό-Αξιολόγηση.

ΕΔΩ η εγκύκλιος (ΑΔΑ: 78Ξ2465ΧΘΨ-ΓΓ6).

δημοσίευσε ...