Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για την παράταση των συμβάσεων της 3Κ/2018


Με χθεσινή ημερομηνία 11/12/2018 δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (Τεύχος Α’ Αρ. Φύλλου 208 / 11-12-2018) η ρύθμιση με την οποία δίνεται παράταση στις συμβάσεις των εργαζόμενων  που έχουν προσληφθεί  από  τους προσωρινούς πίνακες του διαγωνισμού της προκήρυξης 3Κ/2018 με διάρκεια  έως ότου ανακοινωθούν οι οριστικοί πίνακες.
Η ρύθμιση αποτελεί το άρθρο 77 του νόμου 4582/2018 «Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις.»
Όπως έχουμε τονίσει η νέα ημερομηνία λήξης των συμβάσεων που προβλέπει η  νομοθετική ρύθμιση και είναι αυτή της ανακοίνωσης των οριστικών πινάκων του ΑΣΕΠ, θα δημιουργήσει εκ νέου πρόβλημα τόσο στους εργαζόμενους όπου το μεσοδιάστημα μέχρι την πρόσληψη και τον διορισμό των επιτυχόντων θα μείνουν πάλι εκτός εργασίας ενώ και οι υπηρεσίες θα μείνουν και αυτές χωρίς προσωπικό.

δημοσίευσε ...