Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018

Η τροπολογία της παράτασης (3Κ/2018) ισχύει από την δημοσίευση σε ΦΕΚ


Μετά την ψήφιση της τροπολογίας που κατέθεσε καθυστερημένα το Υπουργείο Εσωτερικών για την παράταση των οκτάμηνων συμβάσεων στους εργαζόμενους που είχαν προσληφθεί από τους προσωρινούς πίνακες της προκήρυξης διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 3Κ/2018, ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι:
Ο νόμος και η συγκεκριμένη τροπολογία θα ισχύουν από την ημέρα δημοσίευσης στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).
Το «…παρατείνεται από την λήξη τους και μέχρι την ανακοίνωση των οριστικών πινάκων…» έχει την έννοια ότι η τροπολογία ισχύει και για τους εργαζόμενους που η σύμβαση τους έληξε πριν την έναρξη της ισχύς του νόμου. 

Στο χρονικό διάστημα από την λήξη της οκτάμηνης σύμβασης μέχρι την δημοσίευση του νόμου σε ΦΕΚ όπου και θα εφαρμοστεί η παράταση, οι εργαζόμενοι δεν έχουν ασφαλιστική και μισθολογική κάλυψη.
Κανένας παράγοντας της Δημοτικής Αρχής, πολύ περισσότερο δε υπηρεσιακός, δεν μπορεί να παρέχει αυτήν την κάλυψη, επομένως δεν νομιμοποιείται κανένας να καλεί από χθες Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 να εργαστούν οι εργαζόμενοι που έχουν λήξει οι συμβάσεις τους.
Επειδή παρατηρήθηκαν τέτοια φαινόμενα, ο καθένας που το πράττει θα αναλάβει και τις ευθύνες.
Ας είχε προβλέψει από την αρχή η κυβέρνηση οι συμβάσεις να μην είναι οκτάμηνες, όπως το είχαμε επισημάνει, αλλά η διάρκειά τους να φθάνει μέχρι την ημερομηνία διορισμού, γιατί το ίδιο με το σημερινό πρόβλημα και κενό θα δημιουργηθεί και το διάστημα από την ανακοίνωση των οριστικών πινάκων προσληφθέντων της 3Κ/2018 μέχρι τον τελικό διορισμό των εργαζομένων, όπως επίσης το έχουμε επισημάνει.
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΔΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

δημοσίευσε ...