Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018

Ψηφίστηκε η νομοθετική ρύθμιση για το «Βοήθεια Στο Σπίτι»


Οι μακροχρόνιοι και επίπονοι αγώνες των εργαζομένων είχαν ως αποτέλεσμα να υπερψηφιστεί από την βουλή το βράδυ της Τρίτης 11 Δεκεμβρίου 2018 η νομοθετική ρύθμιση για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στο πρόγραμμα «Βοήθεια Στο Σπίτι».
Η τροπολογία προβλέπει 3.257 θέσεις μόνιμου προσωπικού για το πρόγραμμα «Βοήθεια Στο Σπίτι» και είχε κατατεθεί από κοινού από το υπουργεία Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Εργασίας, στο νομοσχέδιο με τίτλο: «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις»
Η μοριοδότηση των 17 μορίων ως ειδική εμπειρία ανά μήνα και μέχρι 84 μήνες που αντιστοιχεί στην μισή περίπου υπηρεσία των ήδη εργαζομένων στο πρόγραμμα ΒΣΣ η κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι αρκετή προκειμένου να μονιμοποιηθούν οι ίδιοι εργαζόμενοι στις θέσεις που βρίσκονται σήμερα.
Να θυμίσουμε ότι στην προβληματική νομοθετική ρύθμιση και στην προκήρυξη 3Κ/2018 για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των Δήμων, η μοριοδότηση των 17 μορίων της ειδικής εμπειρίας ήταν μόλις για 24 μήνες, γεγονός που έστειλε πολλούς από τους εργαζόμενους που μέχρι τότε κάλυπταν τις ανάγκες των υπηρεσιών, στην ανεργία.
Απομένει βέβαια να δούμε αν και το ΑΣΕΠ εγκρίνει την συγκεκριμένη μοριοδότηση καθώς και τα υπόλοιπα κριτήρια που προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση και πότε τελικά θα εκδώσει την σχετική προκήρυξη του διαγωνισμού.

δημοσίευσε ...