Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021

Ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή για την αυθαιρεσία, την αντεργατική συμπεριφορά και τις συνδικαλιστικές διώξεις που ασκεί ο δήμαρχος Αλίμου.

 


Σχετική ερώτηση για την προάσπιση των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων του δήμου Αλίμου καθώς και για την συνδικαλιστική δίωξη σε βάρος της Αναστασίας Παπαχρίστου μέλους του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Αλίμου, κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ προς τον υπουργό εσωτερικών.

Αναλυτικά η ερώτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ που υπογράφουν οι βουλευτές, Κατσιώτης Χρήστος, Γκιόκας Γιάννης, Κανέλλη Λιάνα, Μανωλάκου Διαμάντω, Παφίλης Θανάσης, αναφέρει:


 

Στον Δήμο Αλίμου διατηρείται επί εξαιρετικά εκτεταμένο διάστημα (και με την υπ’αρ. 818/28-08-2018 απόφαση) υπάλληλος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ), ως αναπληρωτής προϊστάμενος Διευθύνσεως, παρά την ύπαρξη περισσοτέρων υπαλλήλων που φέρουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για τη θέση αυτή και παρά το ότι κατ’ άρθρο 87 παρ.2 του Ν.3584/2007 δεν μπορεί νόμιμα να επιλεγεί, καθόσον είναι επιτρεπτή μόνο η επιλογή κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ.

Επίσης, από το 2006 δεν έχουν πραγματοποιηθεί κρίσεις από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο για την ανάδειξη Προϊσταμένων και Διευθυντών, με αποτέλεσμα να χρονίζουν φαινόμενα της «προσωρινής ανάθεσης», όπως και το προαναφερθέν, παρά το πόρισμα ΣΕΠΕ Δημόσιας Διοίκησης ,με αρ. έκθεσης 325/Α/2016, και παρά τις αλλεπάλληλες αντιδράσεις εργαζόμενων και συνδικαλιστικών οργάνων.

Στο πλαίσιο αυτό, δηλαδή αποφάσεων που δεν συνάδουν με τη νομιμότητα, στα τέλη του μηνός Ιουλίου 2020, και ενώ εκ του νόμου οι Παιδικοί Σταθμοί κλείνουν και όλοι οι υπάλληλοι λαμβάνουν υποχρεωτικά την καλοκαιρινή τους άδεια, ελήφθη η υπ’ αρ. 878/31-07-2020 Απόφαση, η οποία ανέθετε αλλότρια καθήκοντα σε υπαλλήλους του Ν.Π.Δ.Δ. των Δ.Π.Σ.Α. στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου κατά το διάστημα του μηνός Αυγούστου. Μετά από διαμαρτυρίες των εργαζόμενων, του Συλλόγου και της ΠΟΕ ΟΤΑ η απόφαση δεν εκτελέστηκε.

Περίπου μια εβδομάδα μετά, ακολούθησε η έκδοση απόφασης από το Δ.Σ. του νομικού προσώπου, η οποία επικυρώθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, με την οποία καταγγέλθηκαν οι συμβάσεις εργασίας αρχικά 16 και μετά 12 εργαζόμενων που εργάζονταν στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής (οι περισσότεροι εκ των οποίων υπηρετούσαν στη θέση αυτή από το 2013), αιφνιδίως και χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση. Και τούτο, παρότι η ανανέωση των συμβάσεων ήταν αναμενόμενη, διότι υπαγορευόταν ως προβλεπόμενη εκ του νόμου, μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος (αρ.68 παρ.1 του Ν. 4415/2016). Η άρνηση της ανανέωσης των συμβάσεών τους έγινε κατ’ εξαίρεση με την επίκληση πλασματικών και αναπόδεικτων «σπουδαίων λόγων». Κι αυτό προκύπτει ενδεικτικά από το γεγονός ότι σε μια από τις αιτιολογίες η Δημοτική Αρχή επικαλείται ανάγκη περιορισμού της ειδικότητας των Νηπιαγωγών, ενώ με την υπ’ αρ. 222/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, προσλήφθηκαν 5 ΠΕ Νηπιαγωγοί λίγο αργότερα, δήθεν «για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών λόγω του Κορωνοϊού Covid-19» και οι οποίοι ασκούν ακριβώς τα ίδια καθήκοντα με την απολυθείσα το καλοκαίρι Νηπιαγωγό . Εξάλλου, επαναπροσέλαβε δύο εκ των απολυμένων εργαζομένων, αλλά με άλλου είδους σύμβαση.

Επιπλέον, η Δημοτική Αρχή επικαλέστηκε όλως προσχηματικώς ένα πρόσθετο «σπουδαίο λόγο» απομάκρυνσης των ίδιων υπαλλήλων, δηλαδή τη δήθεν «μη προσήκουσα… παροχή υπηρεσιών» κατ’ επίκληση και κατ’ επίφαση αποκλειστικά προφορικών συστάσεων και οδηγιών που δήθεν παραβλέφθηκαν από τους υπαλλήλους, για τις οποίες οι συνάδελφοί τους στον ίδιο χώρο ουδέν είχαν πληροφορηθεί. Στην ανωτέρω απόλυση αντιτάχθηκαν η ΑΔΕΔΥ και η ΠΟΕ ΟΤΑ με τις από 13-08-2020 και 11-08-2020 ανακοινώσεις, που εξέδωσαν, όπως και ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου Αλίμου με την υπ’αρ.89/2020 απόφαση του Δ.Σ. του.

Στη συνέχεια, τον Σεπτέμβριο, με την καθιέρωση των υπερωριών του Νομικού Προσώπου (103/2936/24.9.2020 «Προέγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού του Νομικού Προσώπου 16/09/2020 έως 30/09/2020» και 111/3102/15-10-2020 «Προέγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού του Νομικού Προσώπου 01/10/2020 έως 30/10/2020»), υποχρεώνεται το προσωπικό να εργάζεται καθημερινά μία ώρα επιπλέον. Με την διαδικασία αυτή καταργείται ουσιαστικά το ωράριο εργασίας όπως καθιερώθηκε με το Ν4368/21/02/2016 άρθρο 8 .

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ,δικαιολογούνται υπερωρίες των υπαλλήλων μόνο σε περίπτωση κατεπειγουσών κι έκτακτων αναγκών, περίπτωση η οποία προδήλως δεν συνέτρεχε εν προκειμένω, ούτε έγινε οποιαδήποτε αναφορά σε τέτοιες ανάγκες. Επίσης, δεν ήταν σε ισχύ Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που να δικαιολογεί την ανάγκη καθημερινής ωριαίας υπερωρίας επ’ αόριστον (κατ’ άρθρο 8, παρ.2β του Ν.4368/21-02-2016). Το ωράριο αυτό έχει θεσπιστεί για τις βρεφονηπιοκόμους για λόγους που ανάγονται στη φύση των καθηκόντων τους, καθόσον κρίθηκε ότι πρέπει να διασφαλιστεί η δυνατότητα απόλυτης συγκέντρωσης των παιδαγωγών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα ατυχήματος στα βρέφη και τα νήπια.

Επειδή η βρεφονηπιαγωγός κ. Αναστασία Παπαχρίστου, εργαζόμενη σε Παιδικό Σταθμό του Δήμου Αλίμου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων (ΔΣ) και αναπληρώτρια εκπρόσωπος εργαζομένων στο ΔΣ του ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου» έθιξε και δημοσίευσε τα ανωτέρω θέματα, έχουν κορυφωθεί τελευταία, όπως η ίδια καταγγέλλει, αλλά και Σύλλογοι, Ομοσπονδίες και φυσικά πρόσωπα, οι πειθαρχικές διώξεις σε βάρος της με στόχο την τρομοκράτησή της και την παρακώλυση της συνδικαλιστικής της δράσης.

Η κα Παπαχρίστου διώκεται, γιατί αντιτάχθηκε στις απολύσεις 12 εργαζομένων από το πρόγραμμα Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, γιατί παραβρέθηκε ως μάρτυρας υπεράσπισης συναδέλφου της στα δικαστήρια, γιατί αρνήθηκε να εργαστεί υπερωριακά σε καθημερινή βάση, καταπατώντας με αυτό τον τρόπο το νόμιμο ωράριο εργασίας, καθώς και γιατί υπερασπίζεται τα συμφέροντα των εργαζομένων και τον δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών του Δήμου Αλίμου, όπως έχει υποχρέωση να πράξει, ως αιρετή εκπρόσωπος των εργαζομένων.

Σωματεία και Ομοσπονδίες Εργαζομένων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, εξέδωσαν ανακοινώσεις και ψηφίσματα συμπαράστασης στην εργαζόμενη. Συγκεντρώθηκαν, επίσης, υπογραφές αλληλεγγύης από εκατοντάδες συνδικαλιστές και εργαζόμενους από όλη τη χώρα.

Ο Δήμαρχος Αλίμου, σε απάντηση της εκδήλωσης στήριξης στην εργαζόμενη, κα Αναστασία Παπαχρίστου, με την υπ’ αρ.4/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΓ2ΩΩΨΒ-8Α7) ανέθεσε σε εξωτερικό δικηγόρο την σύνταξη εξωδίκων δηλώσεων-προσκλήσεων με επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Δήμου και τα απέστειλε σε όλες τις Ομοσπονδίες και τους Συλλόγους, αλλά και φυσικά πρόσωπα (και στην ίδια την εργαζόμενη), που εξέδωσαν σχετικό ψήφισμα - δήλωση συμπαράστασης, με ανακοινώσεις συνδικαλιστικού περιεχομένου, τις οποίες ο Δήμος Αλίμου θεωρεί συκοφαντικές, δυσφημιστικές και υβριστικές με την σχετική απόφαση - με αιτιολογία ότι η υπόθεση είναι ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου.
Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται με:

1. Την υπ’ αρ.818/28-08-2018 απόφαση Δημάρχου που αναθέτει καθήκοντα στους εργαζόμενους.

2. Την υπ’ αρ.878/31-07-2020 απόφαση Δημάρχου, την υπ’αρ. πρωτ.84/1-08-2020 απόφαση Συλλόγου που καταγγέλλει την απόφαση του Δημάρχου Αλίμου, την υπ’ αρ .407/13-08-2020 ανακοίνωση της ΠΟΕ ΟΤΑ.

3. Την υπ’ αρ. 52/7-8-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών με την οποία απολύθηκαν εκδικητικά 12 εργαζόμενοι, αιφνίδια και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εν μέσω των θερινών τους διακοπών, και τις υπ’αρ.84/1-08-2020 και 89/15-09-2020 ανακοινώσεις του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Αλίμου, τις 407/3-8-2020 και 415/11-8-2020 ανακοινώσεις της ΠΟΕ ΟΤΑ, καθώς και την 262/13-08-2020 ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ, με τις οποίες καταγγέλλεται ο Δήμαρχος για τις παράνομες και εκδικητικές απολύσεις των εργαζομένων στους Παιδικούς Σταθμούς.

4. Την υπ’ αρ. Πρωτ. Ε.Π.11/1-10-2020 κλήση σε απολογία της κας Παπαχρίστου Αναστασίας, μέλους του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων και αναπληρώτριας εκπροσώπου των εργαζομένων στο ΔΣ του ΝΠΔΔ των ΔΠΣΑ, ως αδικαιολόγητα απούσα από την εργασία της, παρότι με έγκαιρα πρωτοκολλημένα έγγραφά της στην υπηρεσία (υπ’αρ.πρωτ.2849/14-09-2020 αίτηση για δικαστική άδεια, υπ’αρ.πρωτ.2873/16-09-2020 βεβαίωση Προέδρου Πρωτοδικών) παραστάθηκε ως μάρτυρας υπεράσπισης στο δικαστήριο σε συζήτηση για τα προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα απολυμένης συναδέλφου της, καθώς και την υπ’αρ.24/09-12-2020 απόφαση επιβολής πειθαρχικής ποινής.

5.Την υπ’ αρ. Πρωτ. 13/8-10-2020 κλήση της σε απολογία επειδή δεν εργάστηκε υποχρεωτικά υπερωριακά και συνεχόμενα μία ώρα καθημερινά και την υπ’αρ.103 απόφαση Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. των Δ.Π.Σ.Α. για τις υποχρεωτικές υπερωρίες, τις υπ’αρ.126/11-11-2020 και υπ’αρ.125/11-11-2020 αποφάσεις Προέδρου με θέμα: «Πραγματοποίηση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού του Νομικού Προσώπου από 16/09/2020 έως 30/09/2020» όπου καταγράφονται οι υπερωρίες των εργαζόμενων το διάστημα αυτό στους Παιδικούς Σταθμούς, την υπ’αρ.πρωτ.3106/16-10-2020 αίτηση της Παπαχρίστου Αναστασίας για τηλεργασία που ουδέποτε απαντήθηκε από την Διοίκηση, την υπ’αρ.111 απόφαση Προέδρου για τις υπερωρίες του μηνός Οκτωβρίου, καθώς και την υπ’αρ. Ε.Π. 18/16-11-2020 απόφαση επιβολής πειθαρχικής ποινής και

6.Την υπ’ αρ. Ε.Π. 19/1-12-2020 κλήση της σε απολογία για δήθεν ανάρμοστη συμπεριφορά σε συγκέντρωση με την κα Διευθύντρια του Ν.Π.Δ.Δ. των Δ.Π.Σ.Α., επειδή έπραξε το αυτονόητο και υπερασπίστηκε τα συμφέροντα των εργαζομένων ως εκλεγμένη εκπρόσωπός τους.

7. την υπ’ αρ. 4/2021 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΓ2ΩΩΨΒ-8Α7) με την οποία ανέθεσε σε εξωτερικό δικηγόρο την σύνταξη εξωδίκων δηλώσεων-προσκλήσεων με επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Δήμου

8. Σύλλογοι, Ομοσπονδίες και φυσικά πρόσωπα που εξέδωσαν ψηφίσματα- ανακοινώσεις συνδικαλιστικού περιεχομένου προς συμπαράσταση της συνδικαλίστριας Παπαχρίστου Αναστασίας για τις άδικες και καταχρηστικές πειθαρχικές διώξεις που έχει υποστεί εξαιτίας της συνδικαλιστικής της δράσης. 

●ΕΛΜΕ Εύβοιας

●ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας

●Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ),

●Ομοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδας (ΟΣΝΙΕ)

●Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ

●Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ)

●Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) | (δεύτερη ανακοίνωση – απάντηση στο εξώδικο του δημάρχου Αλίμου)

●Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ)

●Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ) | (δεύτερη ανακοίνωση – απάντηση στο εξώδικο του δημάρχου Αλίμου)

●Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας (ΠΟΕ)

●Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ)

●Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ)

●Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΠΑΣΕΚΔΑΠ)

●Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΠΑΣΕΚΔΑΠ) | (δεύτερη ανακοίνωση – απάντηση στο εξώδικο του δημάρχου Αλίμου)

●Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων στον ΟΓΑ (ΟΠΕΚΑ – ΕΦΚΑ Αγροτών) | ΠΣΕ ΟΓΑ

●Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων στον ΟΓΑ (ΟΠΕΚΑ – ΕΦΚΑ Αγροτών) | (δεύτερη ανακοίνωση – απάντηση στο εξώδικο του δημάρχου Αλίμου)

●Πανελλήνιος Σύλλογος Εργζομένων στο Φυσικό Αέριο (ΠΣΕΦΑ)

●Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «η Αθηνά»

●Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΣΕΔΑΠ)

●Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΣΕΔΑΠ) | (δεύτερη ανακοίνωση – απάντηση στο εξώδικο του δημάρχου Αλίμου)

●Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ επ. Λιβαδειάς (ΣΕΟΕΛ)

●Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ ν. Ηρακλείου (ΣΕΟΤΑ)

●Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ ν. Ηρακλείου (ΣΕΟΤΑ) | (δεύτερη ανακοίνωση – απάντηση στο εξώδικο του δημάρχου Αλίμου)

●Σύλλογος Εργαζομένων υπουργείου Γεωργίας ν. Αττικής

●Συνδικάτο Εργαζομένων στην Ενέργεια «Εργατική Αλληλεγγύη»

●Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου «Ασκληπιείου» Βούλας

●Σωματείο Οδηγών Μηχανικών Εργατοτεχνιτών Δήμου Πειραιά (ΣΟΜΕΔΠ)

δημοσίευσε ...