Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016

Μειωμένο από 15,6%-20% το νέο εφάπαξ

Ανοίγει ο δρόμος για την πληρωμή των 62.000 εφάπαξ που εκκρεμούν σχεδόν τρία χρόνια σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με την εφημερίδα «Έθνος». Η σχετική υπουργική απόφαση εξεδόθη τη Δευτέρα και με τη συγκεκριμένη απόφαση καθορίζονται οι επιμέρους λεπτομέρειες για τον υπολογισμό του βοηθήματος, βάσει και των αριθμητικών τύπων του πρόσφατα ψηφισθέντος Ν. 4387/2016.

Το νέο εφάπαξ στο Δημόσιο είναι μειωμένο από 15,64% -18,26% σε σύγκριση με το βοήθημα που έλαβαν αντίστοιχης ασφαλιστικής ταυτότητας υπάλληλοι που έφυγαν πριν την 1/9/2013. Απώλειες έρχονται για το εφάπαξ υπαλλήλων ΔΕΗ (18-20%), δημοτικών υπαλλήλων και ξενοδοχουπαλλήλων, ενώ κερδισμένοι βγαίνουν οι εργατοϋπάλληλοι μετάλλου. Αυξομειώσεις 5%-10% πρέπει να περιμένουν οι εμπορουπαλλήλοι.

Το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) έχει αποθεματικά 400 εκατομμύρια κι αναμένεται να λάβει 663 εκατομμύρια από τα χρήματα της πολυαναμενόμενης δόσης. Το κονδύλι αναμένεται να δοθεί τμηματικά από τον Ιούλιο μέχρι και τον Μάρτιο του 2017. Άμεσα εκτιμάται πως μπορούν να πληρωθούν οι 5.500 δημόσιοι υπάλληλοι που συνταξιοδοτήθηκαν από 1/9/2013 μέχρι και 31/12/2013. Εκτός απροόπτου, το... ταμείο αναμένεται να ανοίξει τον Ιούλιο, εφόσον δοθούν όλες οι απαραίτητες διευκρινήσεις. Στελέχη του ΤΠΔΥ τονίζουν πως χρειάζονται περαιτέρω διευκρινήσεις, όπως :

  • πώς ακριβώς θα υπολογιστεί η προσαύξηση της 5ετίας κατά την ετήσια μεταβολή μισθών
  • τι θα γίνει με τους 28.000 δημοσίους υπαλλήλους που αποχώρησαν μετά την 1/1/2014 και πρέπει τώρα να αναζητήσουν νέο δικαιολογητικό (πρέπει να υπολογίσουν διαφορετικά την 5ετία τους)
  • τι θα προβλεφθεί για την πρόσθετη ειδική εισφορά 1% που πληρώνουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι από 1-1-2011.

Με τον νέο τρόπο υπολογισμού θα πληρωθούν όσοι αποχώρησαν από 1/9/2013. Οπως αναφέρεται ρητά, «εκκρεμείς αιτήσεις για αποχωρήσεις από την υπηρεσία ή την εργασία ή το επάγγελμα από 1.9.2013 και εφεξής, σε όποιο στάδιο της διοικητικής διαδικασίας και αν βρίσκονται, κρίνονται βάσει των διατάξεων της παρούσας απόφασης».

Η απόφαση προβλέπει στο άρθρο 1 πως «τα Ταμεία, τομείς, κλάδοι και λογαριασμοί Πρόνοιας λειτουργούν από 1.1.2014 με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC). Από την 1.1.2014 οι ασφαλιστικές εισφορές τηρούνται σε ατομικές μερίδες». Συνεπώς, η εφάπαξ παροχή για όλους υπολογίζεται με μεικτό τρόπο:

1. Για τον χρόνο ασφάλισης από 1.1.2014 και μετά το ποσό ισούται με τη συσσωρευμένη αξία των εισφορών κατά την ημερομηνία αποχώρησης. «Για τη συσσώρευση των εισφορών γίνεται χρήση πλασματικού ποσοστού επιστροφής, το οποίο ορίζεται ως η ετήσια μεταβολή της βάσης υπολογισμού των εισφορών για το σύνολο των ασφαλισμένων». Οπως εξηγούν ειδικοί, αν τα έσοδα μιας χρονιάς είναι αυξημένα έναντι της αμέσως προηγούμενης, τότε η επιστροφή εισφορών δίνεται με προσαύξηση (διαφορετικά χωρίς προσαύξηση).

2. Για τον χρόνο ασφάλισης πριν ή πριν και μετά την 1.1.2014 το ποσό αποτελείται από δύο τμήματα και προκύπτει από έναν περίπλοκο μαθηματικό τύπο. Σε αυτόν ενσωματώνεται κατά το αναλογούν μέρος το σύστημα επιστροφής εισφορών (NDC) που ισχύει από 1/1/2014 και το τμήμα του εφάπαξ που αναλογεί στα έτη ασφάλισης πριν από την 1/1/2014.

Ειδικότερα, τα χρόνια μέχρι 31/1/2/2013 υπολογίζονται ως εξής:

α. Για τους μισθωτούς σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που πληρώνουν εισφορά 4%, το εφάπαξ αποτελείται από το γινόμενο του 60% των αποδοχών επί του δεκαδικού αριθμού των ετών ασφάλισης έως και 31.12.2013, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου. Ως αποδοχές για τον υπολογισμό νοείται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών τα 5 τελευταία έτη έως και την 31.12.2013, χωρίς δώρα και επίδομα αδείας.

β. Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους με εισφορά 4% το εφάπαξ αποτελείται από το γινόμενο του 60% των αποδοχών επί του δεκαδικού αριθμού των ετών ασφάλισης έως και την 31.12.2013, με ακρίβεια δευτέρου δεκαδικού ψηφίου. Ως αποδοχές για τον υπολογισμό νοείται ο μέσος όρος των τιμών των ασφαλιστικών κατηγοριών, επί των οποίων επεβλήθησαν εισφορές τα 5 τελευταία έτη έως και την 31.12.2013, όπως οι εν λόγω τιμές είχαν διαμορφωθεί το καταληκτικό της 5ετίας έτος.

Ο μέσος όρος της 5ετίας (βάση υπολογισμού) προσαυξάνεται ετησίως κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, που υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. «Η προσαύξηση αυτή εφαρμόζεται από το επόμενο έτος μετά το καταληκτικό της 5ετίας έως και το έτος αποχώρησης. Ο σωρευμένος συντελεστής που προκύπτει από την ετήσια μεταβολή μισθών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 1». Ειδικοί εξηγούν πως αν εντοπίζεται αύξηση μισθών (τη 5ετία 2009-2013 υπήρξε προς τα τέλη του 2009) δίδεται προσαύξηση στη βάση υπολογισμού.

Μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα και αυτοαπασχολούμενοι που πληρώνουν εισφορά διαφορετική από 4%, θα δουν το ποσοστό 60% να αναπροσαρμόζεται αναλογικά ως προς το ύψος της εισφοράς, με απόφαση ΔΣ.

Με άλλη υπουργική απόφαση καθορίζονται το ποσοστό εισφοράς και οι ασφαλιστικές κατηγορίες για τους αυτοαπασχολούμενους των Τομέων Πρόνοιας Υγειονομικών, Δικηγόρων Αθηνών, Δικαστικών Επιμελητών, Συμβολαιογράφων και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων του ΕΤΑΑ, των Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών, Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης και Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και του Προσωπικού Ιπποδρομιών του ΤΑΠΙΤ.

Δημοσιεύθηκε στο ergasianet.gr

δημοσίευσε ...