Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016

ΣΥΝΑΝ και ΔΑΚΕ στην ΠΟΕ-ΟΤΑ: «ου γαρ οίδασι τι ποιούσι;»Η Συνδικαλιστική Ανατροπή (ΣΥΝΑΝ), σε συμφωνία με τη ΔΑΚΕ, συγκαλούν εκτάκτως το ΓΣ της ΠΟΕ-ΟΤΑ, κατά τη διάρκεια μάλιστα της πρώτης μέρας (29/11/2016) των εργασιών του 36ου Συνεδρίου της ΑΔΕΔΥ, με σκοπό τη λήψη απόφασης προσφυγής στα δικαστήρια κατά του κύρους του συνεδρίου της, επειδή η διοίκηση της ΑΔΕΔΥ αποφάσισε να μην αποκλείσει καμιά ομοσπονδία, που δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένη, απ’ τις εργασίες του, με την προϋπόθεση την αναγνώριση του χρέους και την ένταξη σε διαδικασία ρύθμισής του και τμηματικής καταβολής του.
Ως ΜΕΤΑ στην ΑΔΕΔΥ, αλλά και στην ΠΟΕ-ΟΤΑ, έχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι βασικό μας μέλημα είναι η διασφάλιση της συμμετοχής όλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων στις διαδικασίες του συνεδρίου, γιατί σε μια περίοδο που είναι απαραίτητος ο συντονισμός και η συσπείρωσή τους και η ενότητα των εργαζομένων, δεν μπορούν κάποιοι να λειτουργούν ως μέτοχοι Ανωνύμων Εταιρειών. Η δύναμη των συνδικάτων δεν βρίσκεται στα αποθεματικά των ταμείων τους και στους τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλά στην στήριξη, συμμετοχή και εμπιστοσύνη των εργαζομένων σ’ αυτά.

Είναι οι ίδιες δυνάμεις, που για το μικροπαραταξιακό τους συμφέρον, απέκλειαν 19, από τα πιο αγωνιστικά, σωματεία με 100 περίπου αντιπροσώπους, που εκπροσωπούσαν πάνω από 7.000 εργαζόμενους στο συνέδριο της ΠΟΕ-ΟΤΑ το 2012, γιατί ψήφισαν και οι συμβασιούχοι και είναι οι ίδιοι που σχεδιάζουν τη διαγραφή σωματείων, που με πρωτοβουλία αγωνιστών συναδέλφων επανενεργοποιήθηκαν, από την αδράνεια που τα είχαν οδηγήσει οι δυνάμεις του παλιού εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, γιατί αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.

Μας προκαλεί επίσης κατάπληξη η χθεσινή ανακοίνωση της ΠΟΕ-ΟΤΑ, σχετικά με  τη δικαστική προσφυγή, για το ύφος της, που δεν ταιριάζει σε συνδικαλιστική οργάνωση, αλλά και στη συναίνεση των δυνάμεων για την έκδοσή της, όπου για τους δικούς τους λόγους οι  δυνάμεις του ΠΑΜΕ στους ΟΤΑ (ΔΑΣ-ΟΤΑ) με την υπογραφή της ανακοίνωσης, «φούσκωσαν τα πανιά» των «συνεταίρων» για ευρύτερη συναίνεση στην διαγραφή Ομοσπονδιών από την δύναμη της ΑΔΕΔΥ και την προσφυγή στα δικαστήρια σε αντίθετη περίπτωση. 

Είναι φανερό ότι η κίνηση αυτή στοχεύει στον αποκλεισμό αντιπροσώπων και ομοσπονδιών, για να διατηρηθούν κάποια εκλογικά ποσοστά στην ΑΔΕΔΥ, όμως συμβουλεύουμε τους συναδέλφους της ΣΥΝΑΝ ότι η ενίσχυση των δυνάμεων στο σκ έχει αξία όταν γίνεται στο πεδίο ενίσχυσης της μαζικότητας και της δράσης των συνδικάτων και δεν έχει καμιά αξία, ούτε ενδιαφέρει τους εργαζόμενους η συνδικαλιστική επιβίωση κάποιων.

Ελπίζουμε ότι την τελευταία στιγμή θα πρυτανεύσει η λογική και το συμφέρον των εργαζομένων και δεν θα οδηγήσουν κάποιοι, με αφορμή οικονομικές εκκρεμότητες που έχουν κάποιες ομοσπονδίες, στον αποκλεισμό τους.

ΜΕΤΑ-ΟΤΑ / 29-12-2016

δημοσίευσε ...