Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2014

Ξανά πρώτη δύναμη η Αριστερά στην ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής

Οι κάλπες της 22 Οκτώβρη ανέδειξαν για μια ακόμη φορά πρώτη δύναμη την Αγωνιστική Συνεργασία Μηχανικών Δημοσίου με 37,43% και 4 έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. Πτώση της συμμετοχής, αποσύνθεση του δικομματισμού και εμφατική επικράτηση της Αριστεράς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα είναι :

 ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2010 - 2012 και 2014
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
ΕΚΛΟΓΕΣ 2010
ΕΚΛΟΓΕΣ 2012
ΕΚΛΟΓΕΣ 2014
Εγγεγρ.: Ψήφισαν : (Συμμετοχή : %) Έγκυρα : 2119
Εγγεγρ.:
Ψ ή φ ι σαν : 1 3 9 7 (Συμμετοχή : %) Έγκυρα : 1359
Εγγεγρ. : 984 Ψή φι σαν : 748 (Συμμετοχή : %) Εγκυρα :732
ΨΗΦΟΙ
ΕΔΡΕΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΨΗΦΟΙ
ΕΔΡΕΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΨΗΦΟΙ
ΕΔΡΕΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΑΣΚ
809
4
38.18
0
0
0,00
0
0
0,00
ΕΔΑΚ
0
0
0,00
326
3
23.99
94
2
12.84
ΔΚΜ
263
2
12.4
223
2
16.41
91
1
12.43
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
509
3
24,00
404
3
29.73
274
4
37.43
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
221
1
10.43
204
2
15.01
143
2
19.54
ΔΗΜ/ΛΛΗΛΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
232
1
10.95
143
1
10.52
100
2
13.66
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
85
0
4,00
59
0
4.34
30
0
4.1
ΣΥΝΟΛΑ
2.119
11
100,00
1.359
11
100,00
732
11
100,00

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΚΛΟΓΕΣ 2010
ΕΚΛΟΓΕΣ 2012
ΕΚΛΟΓΕΣ 2014
Εγγεγρ. : Ψήφισαν : 2187 (Συμμετοχή : %) Έγκυρα : 2112
Εγγεγρ.: Ψήφισαν : 1.395 (Συμμετοχή : %) Έγκυρα : 1.357
Ε γγεγρ. :984 Ψ ή φ ι σαν : 749 (Συμμετοχή : %) Έγκυρα :734
ΨΗΦΟΙ
ΕΔΡΕΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΨΗΦΟΙ
ΕΔΡΕΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΨΗΦΟΙ
ΕΔΡΕΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΑΣΚ
788
33
37.31
0
0
0,00
0
0
0,00
ΕΔΑΚ
0
0
0,00
308
13
22.66
93
4
12.67
ΔΚΜ
271
11
12.83
226
9
16.63
87
3
11.85
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
510
21
24.14
406
17
29.92
257
11
35.01
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
225
9
10.65
215
9
15.82
159
6
21.66
ΔΗΜ/ΛΛΗΛΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
220
9
10.41
141
6
10.38
102
4
13.90
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
98
4
4.64
58
2
4.27
36
1
4.90
ΣΥΝΟΛΑ
2.112
87
100,00
1.357
56
100,00
734
30
100,00

δημοσίευσε ...