Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για την φιλοξενία των παιδιών των δημοτικών υπαλλήλων σε κατασκηνώσειςΚοινοποιήθηκαν από την Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών Ο.Π.Α.Δ. του Ε.Φ.Κ.Α. οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων για την φιλοξενία παιδιών των ασφαλισμένων του Τομέα Α.Δ.Κ.Υ. (πρώην Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.) σε Παιδικές Κατασκηνώσεις για το έτος 2017.
Η φιλοξενία παιδιών ασφαλισμένων του πρώην Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. γίνεται με αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα στην οποία δηλώνεται η κατασκήνωση και η χρονική περίοδος της επιλογής του και αφού προηγουμένως έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή του σ’ αυτή.

Ολόκληρη η εγκύκλιος και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΕΔΩ

δημοσίευσε ...