Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017

Μετά τον απεργοσπαστικό μηχανισμό του Δημάρχου, ομόφωνη στήριξη των συμβασιούχων από το Δημοτικό Συμβούλιο ΚέρκυραςΜε ομόφωνη απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας στηρίζει τους εργαζόμενους – συμβασιούχους στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου, όπως αναφέρει η παρακάτω σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ ν. Κέρκυρας.

Ωστόσο όμως πρέπει να τονίσουμε την απαράδεκτη και καταδικαστέα απόφαση του Δημάρχου Κέρκυρας να στήσει απεργοσπαστικό μηχανισμό με την απευθείας ανάθεση της αποκομιδής των απορριμμάτων σε εργολάβο, λίγες ημέρες πριν και κατά την διάρκεια της Πανελλαδικής 48ωρης Απεργίας που είχε προκηρύξει η ΠΟΕ-ΟΤΑ, υπονομεύοντας την απεργία των εργαζομένων. Γεγονός που καταγγέλθηκε άμεσα από τον Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Κέρκυρας (η ανακοίνωση του Συλλόγου ΕΔΩ )

Ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Κέρκυρας

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
Μετά την κατάθεση πρότασης ψηφίσματος του Συλλόγου μας, το Δημοτικό συμβούλιο Ομόφωνα δήλωσε την στήριξή του προς τους συμβασιούχους υπαλλήλους του Δήμου μας και ζήτησε από την κυβέρνηση 1. να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την επίλυση των προβλημάτων που έχουν προκύψει  και 2. τη μετατροπή σε αορίστου χρόνου όλων των συμβάσεων που έχουν παραταθεί με διαδοχικές διατάξεις νόμων.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εκφράζει τη διαφωνία του με την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά τους εργαζόμενους στην καθαριότητα και δηλώνουμε την συμπαράστασή μας στον αγώνα τους.
Απαίτησή του είναι η διασφάλιση των θέσεων εργασίας στους συμβασιούχους των
δομών του Δήμου και η καταβολή των δεδουλευμένων σε όλους τους συμβασιούχους.
Υπάρχει έλλειψη προσωπικού και οι ανάγκες είναι μόνιμες και επιτακτικές.
Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι είναι απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου,
καθώς είναι προσωπικό που είναι έμπειρο και εξειδικευμένο, καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες  εξυπηρετώντας τις απαιτήσεις της κοινωνίας και για αυτό ζητά τη μετατροπή σε αορίστου χρόνου όλων των συμβάσεων που έχουν παραταθεί με διαδοχικές διατάξεις νόμων. Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Η διατήρηση του καθεστώτος εργασιακής ανασφάλειας, ομηρίας και η μείωση του προσωπικού των Ο.Τ.Α. πρέπει να τερματιστεί.
Είναι αντίθετο το Δημοτικό Συμβούλιο σε κάθε μεθόδευση που οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών του Δήμου.
Η υπηρεσία καθαριότητας πρέπει να έχει δημόσιο χαρακτήρα, τον απαραίτητο εξοπλισμό και στελέχωση από μόνιμο προσωπικό.
Στηρίζει το έργο και το ρόλο των εργαζομένων στο τομέα της καθαριότητας, το οποίο θεωρεί πολύ σημαντικό και πρώτης γραμμής προκειμένου να μην αντιμετωπίσουν ο Δήμος, οι δημότες και η πόλη προβλήματα στη λειτουργία τους, ιδιαίτερα τώρα που ξεκινά η τουριστική περίοδος και πολλαπλασιάζεται ο όγκος των απορριμμάτων.
Καλεί την Κυβέρνηση να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις για την επίλυση των παραπάνω θεμάτων και να διαφυλάξει εύρυθμη λειτουργία των Δήμων.
Η παρούσα Απόφαση έλαβε αύξοντα  αριθμό 6-263/30-05-2017
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ          ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΟΥΡΑ             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ
ΜΕΛΗ : ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σ. ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ               Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ

δημοσίευσε ...