Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018

ΣΜΑΧΥΔΠ : Στηρίζουμε τους απολυμένους των ΟΤΑ
Ανακοίνωση στήριξης των απολυμένων στους Δήμους από τον  Σύλλογο Μονίμων και Αορίστου Χρόνου Υπαλλήλων Δήμου Πειραιά 

Το ΔΣ του Συλλόγου με απόφασή του στηρίζει τους αγώνες των συμβασιούχων των ΟΤΑ οι οποίοι έχουν κατασκηνώσει έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών, αγωνιζόμενοι για την επαναφορά στην εργασία τους και μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε Αορίστου.
Καλούμε τους εργαζόμενους του Δήμου μας να συνδράμουν και να  στηρίξουν με την παρουσία τους τον δίκαιο αγώνα που δίνουν οι απολυμένοι των ΟΤΑ για μόνιμη και σταθερή εργασία.
Καλούμε την ΠΟΕ-ΟΤΑ να αναλάβει όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες που χρειάζονται για την μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου, για  όλο το προσωπικό των Δήμων που υπηρετεί με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου.
                                            Για το ΔΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ                                   ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΖΙΩΤΗ

δημοσίευσε ...