Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018

Στο βωμό του «πλεονάσματος» το γάλα των εργαζομένων


Ένα θέμα που είχε λυθεί με πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου από το 2008 το επαναφέρει το Υπουργείο Εσωτερικών κάνοντας προφανές τον στόχο του για μείωση του κόστους εργασίας με το οποιοδήποτε τίμημα, ακόμα και την υγεία των εργαζομένων, προκειμένου να «πιάσει» τα ετήσια πλεονάσματα που έχει υποσχεθεί στους δανειστές.
Το Τμήμα VII του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην 16η συνεδρίαση του, στις 3/6/2008 με την πράξη 0112 αποφάνθηκε ότι η προβλεπόμενη σύμφωνα με την ΚΥΑ 53361/2-10-2006 παροχή ενός λίτρου φρέσκου γάλακτος στους εργαζόμενους των βρεφικών – παιδικών σταθμών δεν συναρτάται με την σίτιση ή την παροχή άλλων ειδών διατροφής που ενδεχομένως να χορηγείται στους ίδιους εργαζόμενους σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας. Και όπως πολύ σωστά διευκρινίζει, ο λόγος της θέσπισης της παροχής του ενός λίτρου φρέσκου γάλακτος ημερησίως, είναι η προστασία της υγείας των εργαζομένων που απασχολούνται σε δυνητικά επιβλαβείς για την υγεία τους  συνθήκες εργασίας και όχι απλώς η σίτιση τους.
Το Υπουργείο Εσωτερικών όμως, που όπως φαίνεται απαξιώνει την υγεία των εργαζομένων μπροστά στις περικοπές δαπανών που πρέπει να εμφανίζει στους «θεσμούς», με το αρ.πρωτ. 1531/19-3-2018 έγγραφό του απαντά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Περιφέρειας Αττικής ότι:  «Ειδικότερα για τους εργαζόμενους σε Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, με την προϋπόθεση ότι είναι δικαιούχοι των προβλεπόμενων στην ανωτέρω ΚΥΑ μέσων ατομικής προστασίας, σας γνωρίζουμε ότι εφόσον σιτίζονται καθημερινά με φαγητό συμπεριλαμβανομένου και του γάλακτος, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του οικείου Νομικού Προσώπου, δεν δικαιούνται την παροχή γάλακτος που προβλέπεται στην αριθμ. 53361/2-10-2006 ΚΥΑ όπως ισχύει.»
Όσο εξωφρενικό φαίνεται άλλο τόσο δείχνει και την αναλγησία της κυβέρνησης για τις επαγγελματικές ασθένειες και τα εργατικά ατυχήματα – δυστυχήματα που με μεγάλη συχνότητα συμβαίνουν στους εργαζόμενους των Δήμων, προκειμένου να συμπιέσει ακόμα περισσότερο το κόστος εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων για να αποκομίσει δημοσιονομικά οφέλη.
Το Υπουργείο Εσωτερικών και η Κυβέρνηση να σταματήσουν την μεθόδευση για την περικοπή και κατάργηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, των ΜΑΠ και του γάλακτος και να ανακαλέσει άμεσα όχι μόνο το έγγραφο υπ' αρ. 38766/2017  που απευθύνεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης στο οποίο αναφέρεται η ΠΟΕ- ΟΤΑ αλλά και το πιο πρόσφατο με αρ.πρωτ: 1531/19-3-2018 προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Άλλωστε ο Υπουργός Εσωτερικών είχε δεσμευτεί στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ-ΟΤΑ στην τελευταία συνάντηση τους, τον περασμένο Απρίλη, ότι θα γινόταν ορθή επανάληψη του εν λόγω εγγράφου.  
ΜΕΤΑ-ΟΤΑ/8-6-2018


Το έγγραφο της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ-ΟΤΑ προς το Υπουργείο Εσωτερικών ΕΔΩ

Η πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ΕΔΩδημοσίευσε ...