Παρασκευή 31 Μαΐου 2019

3Κ/2018: Διευκρινήσεις για την εξέλιξη της διαδικασίας του διαγωνισμού


Ο εμπαιγμός της κυβέρνησης και του ΑΣΕΠ απέναντι στους χιλιάδες υποψήφιους του διαγωνισμού της προκήρυξης 3Κ/2018 συνεχίζεται με την αδικαιολόγητη καθυστέρηση της έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων, θέλοντας να εκμεταλλευτούν τους υποψήφιους και να αποσπάσουν εκβιαστικά την ψήφο τους ενόψει των εθνικών εκλογών. 
Με αφορμή τα δεκάδες ερωτήματα που έχουν διατυπωθεί αλλά κυρίως την ανησυχία που έχει δημιουργηθεί στους υποψήφιους του διαγωνισμού της προκήρυξης 3Κ/2018 ενόψει της προκήρυξης πρόωρων βουλευτικών εκλογών, όπως έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, διευκρινίζουμε ότι :
Η  παράγραφος 3 του άρθρου 82 του νόμου 4604/2019 που πρόσφατα ψηφίστηκε προβλέπει, «Η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό, την πρόσληψη και κάθε σχετική υπηρεσιακή μεταβολή για την πλήρωση των θέσεων που περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη 3Κ/2018 Α.Σ.Ε.Π. (τ. Α.Σ.Ε.Π. 4/2018), καθώς και των θέσεων που καλύπτονται, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107) και με μεταφορά/μετάταξη προσωπικού δυνάμει των άρθρων 40 του ν. 4440/2016 (A΄224) και 23 του ν. 4587/2018 (A΄218) δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του άρθρου 28 του ν. 2190/1994.»
Το άρθρο 28 του νόμου 2190/1994, Ρύθμιση προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά τις προεκλογικές περιόδους, προβλέπει,
«1.Κατά το διάστημα από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος, απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό ή πρόσληψη και οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του Άρθρου 14 παρ.1 του παρόντος, εκτός από τις πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας και αργίας, καθώς και τις πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση.
2. Διαδικασίες σχετικές με τις κατά την προηγούμενη παράγραφο απαγορευόμενες μεταβολές, οι οποίες είχαν ήδη κινηθεί κατά την προκήρυξη των εκλογών, διακόπτονται.
3.Κατ` εξαίρεση από τις προηγούμενες παραγράφους επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού προκειμένου να αντιμετωπισθούν έκτακτες ανάγκες που δημιουργούνται από σεισμούς, πλημμύρες και πυρκαγιές μεγάλης έκτασης.» […]
Ωστόσο πέρα του ότι δεν έχει καμία βάση η αναστολή των διαδικασιών και η εκ νέου καθυστέρηση στην έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων, όπως επανειλημμένα έχουμε επισημάνει, η προχειρότητα της κυβέρνησης θα δημιουργήσει νέα προβλήματα στους εργαζόμενους που έχουν προσληφθεί με τα προσωρινά αποτελέσματα του ΑΣΕΠ καθώς και στις υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων, εφόσον μέχρι σήμερα δεν έχει προβλεφθεί το διάστημα από την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων μέχρι τον διορισμό των επιτυχόντων όπου οι υπηρεσίες καθαριότητας των δήμων θα μείνουν χωρίς προσωπικό.

 παράγραφος 3 του άρθρου 82 του νόμου 4604/2019


 άρθρο 28 του νόμου 2190/1994


δημοσίευσε ...