Τρίτη 26 Ιουλίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ 4 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ.Αθήνα, 26 Ιουλίου 2011
Αριθμ. Πρωτ.: 752

                              


                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με νομοθετική ρύθμιση-πραξικόπημα που θα φέρει στη Βουλή τις επόμενες ημέρες η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να κλείσει το ζήτημα της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων στην Αττική μετά το οριστικό «μπλόκο» που έβαλε το Ελεγκτικό Συνέδριο κατόπιν προσφυγής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Σύμφωνα με πληροφορίες, με τη ρύθμιση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) και τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εσωτερικών θα δοθεί η δυνατότητα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής να προκηρύξει Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό για την εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων της Αττικής (ΠΕ.Σ.Δ.Α.), χωρίς προηγουμένως να έχει υπογραφεί σχετική προγραμματική σύμβαση με τον αρμόδιο φορέα της Αυτοδιοίκησης (τον Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.) ή το διάδοχο σχήμα που δημιουργείται με τον «Καλλικράτη» (τον ΦΟ.Δ.Σ.Α.)

Με την ρύθμιση αφαιρείται χωρίς προσχήματα πλέον από την Αυτοδιοίκηση (βλ. Προγραμματική Σύμβαση) η αρμοδιότητα της διαχείρισης των απορριμμάτων στη μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας.

Διευκολύνεται έτσι η κυβέρνηση να παραχωρήσει τις μεγάλες μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων στα επιχειρηματικά συμφέροντα χωρίς την ενοχλητική παρουσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Όμως, η κυβέρνηση λογαριάζει χωρίς τον ξενοδόχο. Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δεν θα επιτρέψει να περάσει αυτό το πολιτικό και νομικό πραξικόπημα. Θα κινηθεί σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να μην προωθηθεί αυτή η απαράδεκτη και πραξικοπηματική ρύθμιση.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους Δημάρχους του Λεκανοπεδίου της Αττικής, τα Περιφερειακά και Δημοτικά σχήματα σε κοινό μέτωπο πάλης για να μην  περάσει η νομοθετική ρύθμιση που αφαιρεί από την Τοπική Αυτοδιοίκηση τη Διαχείριση των Απορριμμάτων.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
       
Ο Πρόεδρος                    Ο Αναπλ. Γενικός Γραμματέας
Θέμης Μπαλασόπουλος                 Ιωάννης Τσούνης

δημοσίευσε ...