Τετάρτη 20 Ιουλίου 2011

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ.
        Αθήνα, 19 Ιουλίου 2011

                 Αριθμ. Πρωτ.: 734


                Προς: Συλλόγους-Μέλη
                          της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
               στην Περιφέρεια Αττικής
                                                                       
                                                                                          Κοινοποίηση: Πίνακας ΑποδεκτώνΣυνάδελφοι,

Σας στέλνουμε αντίγραφο της από 15 Ιουλίου 2011 μελέτης του Πολυτεχνείου Κρήτης (Καθηγητής Οικονομόπουλος Αλέξανδρος) για την κατασκευή των εργοστασίων επεξεργασίας των απορριμμάτων στην Αττική μετά και την προσπάθεια εκχώρησης της αρμοδιότητας από την Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με σκοπό την ανάθεση της κατασκευής και της λειτουργίας των εργοστασίων σε ιδιώτες. Τα βασικά αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής προωθεί μόνο το σκέλος της προ-επεξεργασίας (παρότι αυτό από μόνο του δεν πληροί καμία οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης), δίχως να ορίσει το ολοκληρωμένο σύστημα επεξεργασίας. Πιο συγκεκριμένα, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής προωθεί, σε πρώτη φάση, την προ-επεξεργασία των Α.Σ.Α. με βιολογική ξήρανση (κατά κύριο λόγο) και μηχανική επεξεργασία για παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων (685.000 t/y) δευτερογενών καυσίμων (SRF και RDF), επενδύοντας 433 εκατ. € (εκτίμηση μελέτης επικαιροποιημένης σε τιμές 2011) και δεσμεύοντας την Αττική για δεκαετίες, δίχως να αναφέρει τον τρόπο και το κόστος αξιοποίησης των δευτερογενών αυτών καυσίμων και δίχως να εξετάζει τη συμβατότητα του όλου συστήματος με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επειδή όμως δεν είναι δυνατή η αξιολόγηση του προωθούμενου συστήματος επεξεργασίας δίχως τον ορισμό της χρήσης του SRF και του RDF, έγινε προσπάθεια πρόβλεψής της με βάση την κοινή λογική. Προς τούτο θεωρήθηκαν όλες οι εναλλακτικές χρήσεις και βγήκε το ασφαλές συμπέρασμα ότι η μόνη δυνατή αξιοποίηση τόσο μεγάλων ποσοτήτων είναι σε μονάδες καύσης απορριμμάτων.

Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι το προωθούμενο σύστημα επεξεργασίας δεν είναι ορθολογικό διότι:


1.       Έχει πρόβλημα συμβατότητας με την Οδηγία 2008/1998 μια και εύλογα αμφισβητείται η δυνατότητα του συνδυασμού βιολογικής ξήρανσης και καύσης SRF να επιτύχει, με οικονομικό τρόπο, ολικό συντελεστή ενεργειακής απόδοσης μεγαλύτερο του 0,65.

2.       Είναι εξαιρετικά δαπανηρό σε σύγκριση με το σύστημα επεξεργασίας που προκύπτει από τις μελέτες του Πολυτεχνείου Κρήτης μια και απαιτεί 5,6 φορές μεγαλύτερες επενδύσεις (επιπλέον 886 εκατ. €) και επιβαρύνει τους Ο.Τ.Α. 8 φορές περισσότερο (με επιπλέον 169 εκατ. € ετησίως).
      Αναλυτικότερα, το προωθούμενο σύστημα επεξεργασίας θα επιβαρύνει (δίχως Δημόσια χρηματοδότηση) τους Ο.Τ.Α. με 143 €/t απορριμμάτων και κάθε εξυπηρετούμενο από αυτό Δημότη με 70 € ετησίως, ενώ το σύστημα επεξεργασίας που προκύπτει από μελέτες του Πολυτεχνείου Κρήτης θα επιβαρύνει τους Ο.Τ.Α. με 18 €/t απορριμμάτων και κάθε εξυπηρετούμενο Δημότη με 9 € ετησίως.

3.       Δεν είναι περιβαλλοντικά φιλικό και σίγουρα δεν είναι κοινωνικά αποδεκτό.

4.       Απαιτεί αυξημένο χρόνο ολοκληρωμένης εφαρμογής μια και εργοστάσιο καύσης SRF και RDF ούτε υπάρχει στην Ελλάδα, ούτε περιλαμβάνεται στα προωθούμενα έργα. Υπό αυτές τις συνθήκες το SRF και RDF που θα παράγεται από τις προωθούμενες μονάδες βιολογικής ξήρανσης και μηχανικής επεξεργασίας θα οδηγούνται νομοτελειακά σε ταφή (όπως ακριβώς γίνεται με το RDF από το εργοστάσιο Άνω Λιοσίων και με το SRF από το εργοστάσιο Ηρακλείου Κρήτης), έως ότου δημιουργηθούν τα αναγκαία εργοστάσια καύσης. Οι συνθήκες αυτές προοιωνίζουν πολυετές αδιέξοδο στο θέμα της επεξεργασίας των απορριμμάτων, της επάρκειας των υφιστάμενων χώρων διάθεσης και φυσικά της τήρησης των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5.       Καθιστά μονόδρομο τη χρήση Σ.Δ.Ι.Τ., αποκλείοντας τη δυνατότητα υλοποίησης από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.


Συνάδελφοι,

Όπως θα ήταν αναμενόμενο, η επιλογή των τεχνολογιών που προωθεί η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής δεν έχει προηγούμενο σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου. Πράγματι, η βιολογική ξήρανση, παρά τη 15ετή βιομηχανική της εφαρμογή, χρησιμοποιείται από 5 μόνο χώρες του κόσμου, στις οποίες προ-επεξεργάζεται λιγότερο από 2.000.000 t/y Α.Σ.Α. δηλαδή μόλις το 1,19% των απορριμμάτων τους. Στην Αττική, το 84% των επενδύσεων διατίθεται για μονάδες βιολογικής ξήρανσης με στόχο την προεπεξεργασία (σε Α’ φάση) 955.000 t/y Α.Σ.Α. Δηλαδή η προωθούμενη χρήση της βιολογικής ξήρανσης στην Α’ φάση των έργων της Αττικής, ισοδυναμεί  με το 50% της συνολικής χρήσης της, σε όλο τον κόσμο!!!


Η καθολική προεπεξεργασία των απορριμμάτων για παραγωγή δευτερογενών καυσίμων, κυρίως με βιολογική ξήρανση, προωθείται όχι μόνο στην Αττική αλλά και στις περισσότερες Περιφέρειες της χώρας. Για την εφαρμογή του συστήματος θα απαιτηθούν τουλάχιστον 4,4 δισ. € παραπάνω από ότι για το βέλτιστο σύστημα επεξεργασίας. Μόνο για την Α’ φάση των έργων σε δύο Περιφέρειες (Αττικής και Κρήτης) και σε ένα Νομό (Αχαΐας) θα σπαταληθούν 1,13 δισ. € παραπάνω από ότι είναι ορθολογικό.

Οι σημερινές οικονομικές συνθήκες δεν αφήνουν περιθώρια για συνέχιση των πολιτικών πρακτικών, που οδήγησαν τη χώρα στη διεθνή απαξίωση και ουσιαστική χρεοκοπία. Για το λόγο αυτό η παρούσα παρέμβαση έχει ως βασικό σκοπό την ανάδειξη των υφιστάμενων σοβαρών προβλημάτων στη διαχείριση των απορριμμάτων και την παρουσίαση ορθολογικών εναλλακτικών προτάσεων που επιτρέπουν τη λήψη ορθών αποφάσεων.

Συνάδελφοι,

Σε συνδυασμό με την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που ακύρωσε την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μετά από προσφυγή της Ομοσπονδίας, θα πρέπει το επόμενο χρονικό διάστημα μετά και την ενημέρωση που κάνουμε σε όλους τους κοινωνικούς φορείς στους οποίους κοινοποιείται η μελέτη του Πολυτεχνείου Κρήτης να είμαστε σε ετοιμότητα για να αποτρέψουμε κάθε νέα προσπάθεια της κυβέρνησης για την εκχώρηση μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων στους μεγαλοεργολάβους

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

       Ο Πρόεδρος                      Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας


Θέμης Μπαλασόπουλος            Γιάννης Τσούνης

δημοσίευσε ...