Δευτέρα 4 Ιουλίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΟΜΗΡΙΑΣ
Αθήνα, 4 Ιουλίου 2011

Αριθμ. Πρωτ.: 692

             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Νέα προγράμματα εργασιακής ομηρίας και «μαύρης» εργασίας προωθεί η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μέσα από το πρόγραμμα «Κοινωφελούς Εργασίας».
Το πρόγραμμα αφορά στην «απασχόληση» 55.000 ανέργων για την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Ο.Τ.Α.  Α΄ και Β΄ βαθμού.

Οι Δήμοι σύμφωνα με την προκήρυξη δύναται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ως συμπράττοντες φορείς μαζί με τους δικαιούχους της πράξης (φορείς απασχόλησης). Δικαιούχοι πράξης είναι φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίοι θα έχουν και την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος.
Οι Δήμοι με την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα «Κοινωφελούς εργασίας» δεν θα έχουν επιβάρυνση στον προϋπολογισμό τους, καθώς το πρόγραμμα είναι εξ’ ολοκλήρου χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Εργασίας.
Η απασχόληση των ανέργων θα έχει μέγιστη διάρκεια πέντε (5) μήνες εντός ενός έτους, ενώ όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι άνεργοι με ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ σε ισχύ.
Η επιλογή, η πρόσληψη και η πληρωμή των ημερομισθίων και των ενσήμων (προβλέπεται η καταβολή επιδόματος κοινωνικής εργασίας με αποδοχές 25,00 ευρώ Χ 25 ημέρες = 625,00 ευρώ/μηνιαίως και πλήρης ασφαλιστική κάλυψη από τον Ο.Α.Ε.Δ.) θα γίνεται από τους «Δικαιούχους  Φορείς Απασχόλησης» με βάση τις ανάγκες για «κοινωφελή έργα» που θα  έχουν οι συμπράττοντες φορείς που έχουν συνάψει μνημόνιο συνεργασίας.

Τα προγράμματα «Κοινωφελούς εργασίας» και η πρόσληψη των «ωφελουμένων»  δεν μπορούν να αφορούν σε πάγιες και διαρκείς ανάγκες στο πεδίο που θα εφαρμοστεί το έργο.
Συνεπώς, δεν δύναται να προσληφθούν άτομα σε Υπηρεσίες και για εργασίες που αποτελούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των Δήμων, όπως Υπηρεσίες καθαριότητας, Πράσινου, Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί κ.α.

Το πρόγραμμα αυτό ουσιαστικά διευρύνει και «μονιμοποιεί» τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, καταργεί τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, ενώ παρακάμπτεται ο Α.Σ.Ε.Π. αφού η πρόσκληση ενδιαφέροντος η παραλαβή των αιτήσεων και η αξιολόγησή τους γίνεται από τους δικαιούχους φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Την ίδια στιγμή που η απαγόρευση προσλήψεων μόνιμου προσωπικού έχει δημιουργήσει σε πολλούς Δήμους της χώρας ελλείψεις προσωπικού προκειμένου να καλυφθούν οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες των υπηρεσιών τους, για μια ακόμη φορά ανοίγει η «Κερκόπορτα» της «πελατειακής σχέσης» και του ρουσφετιού και μάλιστα για μία ακόμη φορά στο Δημόσιο.

Όπως οι «συμβάσεις έργου» εφευρέθηκαν για να καλύψουν τομείς εργασίας που δεν ήταν δυνατό να καλυφθούν από το προσωπικό των Ο.Τ.Α., αλλά τελικά κατέκλυσαν κάθε χώρο και είδος εργασίας από υπηρεσίες καθαριότητας μέχρι διοικητικά πόστα. Όπως τα stage από πρόγραμμα ανασφάλιστης δήθεν εργασιακής εμπειρίας διευρύνθηκαν μαζικά και καθολικά σε κάθε πόστο της Δημόσιας Διοίκησης. Όπως η μερική απασχόληση που ήρθε για να καλύψει ανάγκες κοινωνικών ομάδων όπως μονογενείς οικογένειες, ηλικιωμένων, πολύτεκνων μητέρων, κ.λ.π. αλλά ως πρόγραμμα «αλώθηκε» και μόνο αυτές τις κοινωνικές ομάδες δεν εξυπηρέτησε.

Το νέο πρόγραμμα που πλέον δεν θα καλύπτει «εργαζόμενους» ούτε «απασχολούμενους» αλλά «ωφελούμενους» είναι σίγουρο πως για μια ακόμη φορά θα γεμίσει πάλι τα πολιτικά γραφεία Βουλευτών και Δημάρχων και πάντα  για το «καλό των πολιτών και των ανέργων».

Για μια ακόμη φορά οι Δημόσιες υπηρεσίες θα γίνουν τα πειραματόζωα της πολιτικής και των πολιτικών. Δημόσιες υπηρεσίες που δικαίως πολλές φορές μπαίνουν στο στόχαστρο σκληρής κριτικής όταν ειδικά ο ουσιαστικός και εμφανής στόχος δεν είναι η ανασυγκρότηση και αναβάθμισή τους αλλά η διάλυσή τους!!!

Συνάδελφοι,

Η αποτροπή και αυτών των προσλήψεων με ελαστικές σχέσεις εργασίας που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Δημόσιας Διοίκησης αλλά εκμεταλλεύεται την πραγματική ανάγκη των ανέργων που μαζικά «παράγει» αυτή η πολιτική, προκειμένου να υποκύψουν σε ακόμη πιο φθηνές εργασιακές σχέσεις και εκτός εφαρμογής Συλλογικών Συμβάσεων, είναι υπόθεση ΟΛΩΝ μας.

Πρέπει ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ κυβέρνηση και αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να προχωρήσουν στην κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και να μπει ένα οριστικό τέλος στις ελαστικές και φτηνές μορφές εργασίας που δεν ανταποκρίνονται στην κάλυψη ούτε των στοιχειωδών καθημερινών αναγκών των ανέργων αλλά είναι ενταγμένες στο πλαίσιο της πολιτικής ρουσφετολογίας, της κομματικής πελατείας και της συνεχιζόμενης «ομηρίας» χιλιάδων εργαζομένων στο Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

         Ο Πρόεδρος                   Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας

Θέμης Μπαλασόπουλος          Ιωάννης Τσούνης

δημοσίευσε ...