Τετάρτη 20 Ιουλίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ        Αθήνα, 19 Ιουλίου 2011

                 Αριθμ. Πρωτ.: 733ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) ανακοινώνει ότι την ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011, στις 10.00 το πρωί, στα γραφεία της Ομοσπονδίας (Καρόλου 24-Πλατεία Καραϊσκάκη-Αθήνα-3ος Όροφος) θα παρουσιασθεί η μελέτη του καθηγητή κ. Αλέξανδρου Οικονομόπουλου για τις μεθόδους επεξεργασίας των σύμμεικτων Στερεών Αστικών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) στην Περιφέρεια Αττικής.
Η παρουσίαση της μελέτης θα γίνει κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Έχουν κληθεί να την παρακολουθήσουν και να ενημερωθούν όλα τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων-Μελών της Ομοσπονδίας στην Περιφέρεια Αττικής. Η μελέτη θα αναδείξει ενδιαφέροντα στοιχεία για την επεξεργασία των σύμμεικτων Στερεών Αστικών Αποβλήτων και παρουσιάζεται μερικές ημέρες μετά την απόφαση απόρριψης από το Ελεγκτικό Συνέδριο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.) για την κατασκευή των τεσσάρων μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων στην Αττική, προϋπολογισμού 365.000.000 ευρώ.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο με την πρόσφατη αυτή απόφασή του δικαίωσε την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. που είχε προσφύγει ζητώντας την ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 1/2011 πράξης του Ε΄ Κλιμακίου, βάσει της οποίας δεν υπήρχε κώλυμα στην υπογραφή του υποβληθέντος για έλεγχο σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης. Οι δικαστές έκριναν ότι οι όροι της επίμαχης προγραμματικής σύμβασης ως προς τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής της είναι Αόριστοι και δεν εξειδικεύονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 100 του Νόμου 3852/2010.
Αποφάνθηκε ακόμη το Ελεγκτικό Συνέδριο πώς δεν ήταν νόμιμη η σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α., καθώς σε αυτήν συμμετείχαν αναπληρωματικά αντί των τακτικών μελών της. Κάτι που ισχυρίσθηκε εξ αρχής η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Οι δικαστές σημείωσαν επίσης ότι από κανένα στοιχείο δεν αιτιολογείται η αναγκαιότητα εκχώρησης της αρμοδιότητας για τη διενέργεια διαγωνισμού στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και κατέληξαν αναγνωρίζοντας πως είναι βάσιμος ο ισχυρισμός της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ότι η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής έχει εκδοθεί κατά παράβαση της 11/30-3-2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.

δημοσίευσε ...