Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

Το Υπ.Εσ. αναστέλλει την περικοπή του επιδόματος και την μισθολογική υποβάθμιση των ΔΕ με εμπειρία


 
Μετά και την πρόσφατη κινητοποίηση διαμαρτυρίας της ΠΟΕ-ΟΤΑ και των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ο υφυπουργός κ. Γιάννης Μπαλάφας προχώρησε στην έκδοση εγγράφου προς τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, προκειμένου να ανασταλεί η περικοπή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας από τις θεσμοθετημένες άδειες, καθώς και η μισθολογική υποβάθμιση των ΔΕ με εμπειρία στα μισθολογικά κλιμάκια της ΥΕ κατηγορίας, ενόψει επικείμενων νομοθετικών ρυθμίσεων, όπως αναφέρει το έγγραφο.
 Συγκεκριμένα το έγγραφο του Υπουργείου αναφέρει :


ΘΕΜΑ: Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας-κατάταξη υπαλλήλων

    Ενόψει επικείμενης νομοθετικής ρύθμισης, παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού χωρικής αρμοδιότητάς σας, ώστε:

α) Να αναστείλουν την εφαρμογή του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 ως προς το σκέλος που αφορά την περικοπή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας κατά τη διάρκεια   αδειών (μητρότητας, ανατροφής παιδιού, κλ.π) και να συνεχίσουν την καταβολή του στους δικαιούχους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων καθώς και του άρθρου 22 του ν. 4368/2016 .  

β) Να μην προβούν σε καμία πράξη κατάταξης σε Μισθολογικά Κλιμάκια στις περιπτώσεις υπαλλήλων που λόγω εμπειρίας υπηρετούν σε κατηγορία ανώτερη των τυπικών προσόντων τους.

Το έγγραφό του Υπουργείου Εσωτερικών ΕΔΩ

δημοσίευσε ...