Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

META-OTA: Από την άμυνα να περάσουμε στην αντεπίθεση διεκδικώντας

Στη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕ-ΟΤΑ που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21 Απριλίου 2016 οι δυνάμεις του ΜΕΤΑ-ΟΤΑ κατέθεσαν το παρακάτω «πλαίσιο αιτημάτων και διεκδικήσεων» που αφορούν τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού.

Το συνδικαλιστικό κίνημα και οι εργαζόμενοι είναι ανάγκη να ξεφύγουν από την αμυντική θέση που κρατούν τα τελευταία χρόνια, δίνοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων στην κυβέρνηση και να περάσουμε, όπως πολλές φορές το ΜΕΤΑ-ΟΤΑ έχει υποστηρίξει, στην αντεπίθεση διεκδικώντας δυναμικά και αποφασιστικά την επαναφορά δικαιωμάτων που αυταρχικά και βίαια κατήργησε η βαρβαρότητα παλιών και νέων μνημονίων, αλλά και την διεύρυνση τους.
Η πρόταση που κατέθεσε το ΜΕΤΑ-ΟΤΑ αναφέρει:

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2016

Το 2016, μετά από επτά χρόνια εφαρμογής των αντεργατικών μνημονιακών πολιτικών της λιτότητας και της κατάργησης εργασιακών, κοινωνικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, είναι αναγκαίο για φέτος το συνδικαλιστικό κίνημα να προβάλει επιθετικά αιτήματα, για την αύξηση των μισθών, για την μείωση του χρόνου εργασίας και την επαναφορά δικαιωμάτων που αφαιρέθηκαν.

Ταυτόχρονα την ίδια περίοδο είχαμε σημαντική μείωση των κρατικών πόρων προς την τοπική αυτοδιοίκηση (πάνω από 65%), που μαζί με τη συρρίκνωση των ιδίων πόρων - πρέπει να έχει ξεπεράσει σε πολλές περιπτώσεις το 70 και το 75% -, που μαζί με την απαγόρευση των προσλήψεων, αποτελούν τη βάση, αλλά χρησιμοποιούνται και ως άλλοθι, για τη συρρίκνωση, ιδιωτικοποίηση και εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες.

Στο πλαίσιο αυτό πρέπει την επόμενη περίοδο να παλέψουμε για:

1.Την αποτροπή της ψήφισης του αντιασφαλιστικού νομοσχεδίου, που δίνει το τελειωτικό χτύπημα στις συντάξεις, αφού ανατρέπει το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και μετατρέπει τις συντάξεις σε προνοιακά επιδόματα.

2.Ενάντια στη νέα φορολεηλασία σε βάρος των εισοδημάτων μας και τον κίνδυνου πλειστηριασμού των σπιτιών μας, από μη εξυπηρετούμενα δάνεια που πάρθηκαν σε άλλη περίοδο, με διαφορετικούς μισθούς και με διαφορετική αξία των ακινήτων.

Βασικά αιτήματα παραμένουν η κατά περίπτωση ρύθμιση των δανείων, που ξεκινάνε από τη ρύθμιση του ύψους της δόσης και του χρόνου αποπληρωμής του, τη μερική ή ολική διαγραφή του υπολοίπου των δανείων κλπ.

3.Την αύξηση των μισθών των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση, την κατάργηση των διατάξεων του μισθολογίου που οδηγούν στη μείωση εισοδημάτων διάφορων κατηγοριών εργαζομένων, όπως της ΔΕ κατηγορίας με εμπειρία, που κατατάσσεται στα μισθολογικά κλιμάκια της ΥΕ, τους συναδέλφους που διατηρούσαν την προσωπική διαφορά πριν την ενδοδημοτική κινητικότητα και καταργήθηκε μετά τη μετάταξή τους, την επαναφορά των τριών μισθολογικών μισθολογικών κλιμακίων για τους εργαζόμενους που είναι ενταγμένοι στα ΒΑΕ, την νομοθετική ρύθμιση για υποχρεωτική καταβολή των ΜΑΠ και του γάλακτος σ' όλους τους δικαιούχους κλπ.

4.Κατάργηση του αρθ.41 του ν. 3979/2011που αφορούσε την καθιέρωση του 40ωρου, επαναφορά του 37½ ωρου με προοπτική την μείωση του ωραρίου σε 35 ώρες.

5.Την επέκταση του καθεστώτος των ΒΑΕ και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων, όπως εργαζόμενους στους κήπους και σε άλλες ειδικότητες εργατοτεχνιτών, εργαζόμενων στην καθαριότητα εσωτερικών χώρων, μαγείρων κλπ και επαναφορά όπως τονίστηκε και παραπάνω των τριών μισθολογικών κλιμακίων.

6.Κατάργηση κάθε μορφής ελαστικής σχέσης εργασίας, (κοινωφελής εργασία, εμπειρίας, μαθητεία κλπ), ολιγόμηνης κακοπληρωμένης και χωρίς δικαιώματα  

7.Κατάργηση – κλείσιμο των δημοτικών επιχειρήσεων.

Ένταξη των κοινωνικών δομών (ΒσΣ, ΚΗΦΗ,ΚΔΑΠ,ΚΔΑΠ ΜΕΑ, Παιδικοί Σταθμοί κλπ) στους ΟΕΥ των Δήμων, με ασφαλή μεταφορά του προσωπικού και των αρμοδιοτήτων τους.

Μετατροπή όλων των συμβάσεων των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές των ΟΤΑ από ΙΔΟΧ σε ΙΔΑΧ, διότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και εργάζονται για πολλά και συνεχόμενα χρόνια.

8.Μετατροπή επίσης όλων των συμβάσεων έργου ή ορισμένου χρόνου των εργαζομένων στις υπηρεσίες καθαριότητας όπου παρατάθηκε η σύμβαση τους με τους νόμους 4325/2015 και 4351/2015, σε αορίστου χρόνου

9.Άμεσος διορισμός των επιτυχόντων των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ καθώς και των εργαζομένων που προσλήφθηκαν από τους προσωρινούς πίνακες διαγωνισμών του ΑΣΕΠ και συνεχίζουν να εργάζονται μέχρι και σήμερα.

10.Υπεράσπιση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών των Δήμων και κατάργηση του άρθρου 61 του ν.3979/2011 που δίνει το δικαίωμα στους αιρετούς της Τ.Α. να εκχωρούν την υπηρεσία καθαριότητας ή μέρος αυτής σε εργολάβους.

11.Υπεράσπιση του Δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα της διαχείρισης απορριμμάτων αποκλείοντας τις ΣΔΙΤ. Προώθηση της αποκεντρωμένης διαχείρισης που στηρίζεται στην διαλογή στην πηγή, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, κομποστοποίηση κλπ.

Τα παραπάνω αιτήματα, καθώς και όποια άλλα επιμέρους υπάρχουν και αφορούν κατηγορίες εργαζομένων, μαζί με τα γενικότερα αιτήματα που θα επηρεάσουν και την επίλυσή τους ή όχι, όπως είναι η πάλη για την κατάργηση των μνημονίων, η στάση πληρωμών και η διαγραφή τουλάχιστον του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, πρέπει να συζητηθούν με τους εργαζόμενους και να εμπλουτιστούν, έτσι ώστε να κατατεθούν στην κυβέρνηση και να αποτελέσουν το πλαίσιο πάλης του κλάδου για την υπογραφή της νέας ΣΣΕ.
ΜΕΤΑ - ΟΤΑ / 21-4-2016

δημοσίευσε ...