Πέμπτη 19 Μαΐου 2016

ΠΟΕ-ΟΤΑ : Δεν υπάρχει «επιφυλακή» 24 ώρες το 24ωρο και για 365 ημέρες το χρόνο

Ανακοίνωση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ-ΟΤΑ για το καθεστώς απασχόλησης εργαζομένων στους ΟΤΑ Α’ Βαθμού που οι υπηρεσίες τους λειτουργούν σε βάρδιες και αναγκάζονται να βρίσκονται σε «επιφυλακή» 24 ώρες το 24ωρο και για τις 365 ημέρες του χρόνου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,

Επειδή από πολλούς Συλλόγους-Μέλη της Ομοσπονδίας, υποβάλλονται το τελευταίο χρονικό διάστημα καταγγελίες αλλά και παράπονα ότι πολλοί εργαζόμενοι είναι σε επιφυλακή 365 ημέρες το χρόνο (μέρα - νύχτα) είτε στα δίκτυα ύδρευσης είτε για καιρικά φαινόμενα, έχουμε να σας γνωρίσουμε τα κατωτέρω:

  1. Όσοι Ο.Τ.Α. έχουν δίκτυα ύδρευσης, θα πρέπει να έχουν βάρδιες εργασίας, έτσι ώστε να παρακολουθούνται οι τεχνικές βλάβες που μπορούν να προκληθούν και όχι ένας εργαζόμενος να είναι σε επιφυλακή 24 ώρες το 24ώρο και για 365 ημέρες το χρόνο. Τέτοια υποχρέωση (επιφυλακή) των εργαζομένων δεν προκύπτει από καμιά διάταξη Νόμου.
  2. Για τα καιρικά φαινόμενα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών αποστέλλει δελτίο πρόγνωσης της Ε.Μ.Υ. στα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των αντιστοίχων Περιφερειών, έτσι ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για τις συγκεκριμένες μέρες.

Σχετικές με το θέμα είναι οι με αριθμ. πρωτ.: 4945/25-11-2004 και 1521/11-5-2005 εγκύκλιοι της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που έχουν σταλεί κατά καιρούς στις Περιφέρειες της Χώρας.

Μετά τα ανωτέρω προκύπτει ότι καμιά διάταξη Νόμου δεν υποχρεώνει τους εργαζόμενους να είναι επιφυλακή 24 ώρες το 24ώρο και για 365 ημέρες το χρόνο.

Η ανακοίνωση της ΠΟΕ-ΟΤΑ σε μορφή Word ΕΔΩ

δημοσίευσε ...