Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2017

Σ.Ο.Μ.Ε.Δ.Π : Να καταβληθούν αναδρομικά οι δεδουλευμένες υπερωρίες των εργαζομένων

Την εφαρμογή του άρθρου 31 του νόμου 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» και την αναδρομική καταβολή των δεδουλευμένων υπερωριών όλων των δικαιούχων εργαζομένων ζητά με έγγραφο που κατέθεσε στην Δημοτική Αρχή το Σωματείο Οδηγών Μηχανικών και Εργ/των Δήμου Πειραιά  
Συγκεκριμένα το έγγραφο αναφέρει 


Προς: Δήμαρχο Πειραιά κ. Ιωάννη Μώραλη
Κοιν.: Γεν. Γραμματέα Δήμου Πειραιά κ. Βασίλη Ταταρόπουλο
Θέμα: «Αναδρομική καταβολή δεδουλευμένων υπερωριών»
κύριε Δήμαρχε
λαμβάνοντας υπόψη το πρόσφατα ψηφισμένο άρθρο 31 του νόμου 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», που αφορά την αναδρομική ισχύ από 1.1.2016 των αποφάσεων περί αποζημιώσεως της εργασίας καθ’ υπέρβαση του ωραρίου για το προσωπικό των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, όπου συγκεκριμένα αναφέρει:Στο τέλος του δέκατου εδαφίου της παρ. Α.1 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (A’ 176), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 52 του ν. 4384/2016 (Α’ 78), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Συγκεκριμένα για το έτος 2016 οι σχετικές αποφάσεις των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων αυτών, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί ή πρόκειται να δημοσιευθούν μέχρι 31.12.2016, ισχύουν αναδρομικά από 1.1.2016.»
Ζητάμε την άμεση εφαρμογή και αναδρομική καταβολή των δεδουλευμένων υπερωριών του 2016 που δεν κατεβλήθησαν στους δικαιούχους εργαζόμενους και αφορά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 2016 λόγω καθυστέρησης της δημοσίευσης της σχετικής απόφασης.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                           Ο Γεν. Γραμματέας
Μιλτιάδης Λουκίσας                     Αργύρης Φώτης

δημοσίευσε ...