Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018

Ο Δήμαρχος Αλίμου θέλει να δώσει την καθαριότητα σε εργολάβο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
          Ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αλίμου καταγγέλλει την Δημοτική Αρχή του Δήμου Αλίμου,  γιατί καιρό τώρα μεθοδεύει την ιδιωτικοποίηση μεγάλων τμημάτων των υπηρεσιών του Δήμου, ενώ τώρα φέρνοντας αιφνιδιαστικά στο Δημοτικό Συμβούλιο ως 32ο θέμα την Έγκριση εκτέλεσης δημόσιας συμβάσεως παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες Υγιεινής και Ασφάλειας δημοτικών χώρων» επιχειρεί να περάσει την ιδιωτικοποίηση της υπηρεσίας καθαριότητας.
            Βασιζόμενη η Δημοτική Αρχή στην έλλειψη προσωπικού και μηχανολογικού εξοπλισμού που φέρει η ίδια ακέραιη την ευθύνη, επιλέγει να δαπανήσει υπέρογκα ποσά εξυπηρετώντας τα συμφέροντα του εργολάβου σε βάρος των δημοτών, για υπηρεσίες που ήδη προσφέρονται από τους εργαζόμενους του Δήμου, με πολύ χαμηλότερο κόστος και με αποτελέσματα που κάνουν την Δημοτική Αρχή να κομπάζει για το έργο της.
          Μετά τις πολυήμερες, δυναμικές κινητοποιήσεις του κλάδου εργαζομένων στους Δήμους τον περασμένο Ιούνη, αναγκάσαμε την κυβέρνηση μετά από επτά μνημονιακά χρόνια απαγόρευσης των προσλήψεων, να ψηφίσει νομοθετική ρύθμιση δίνοντας την δυνατότητα στους Δήμους να καλύψουν τις ελλείψεις στις ανταποδοτικές υπηρεσίες με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
          Η Δημοτική Αρχή του κ. Ανδρέα Κονδύλη όμως έχοντας κατά νου την ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας δεν προχώρησε τις διαδικασίες ώστε να ενταχθεί στις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4479/2017. Αντίθετα με ομήρους τους εργαζόμενους συμβασιούχους, που χρειάστηκε η παρέμβαση του Συλλόγου Εργαζομένων για να ανανεωθούν οι συμβάσεις τους και να συνεχίσουν την εργασία τους, προσπάθησε εκβιαστικά να περάσει έναν αναχρονιστικό, που δεν εξυπηρετούσε τις πραγματικές ανάγκες του Δήμου και των Δημοτών και αναξιοκρατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ), παρά τις αντιδράσεις Δημοτικών Παρατάξεων της αντιπολίτευσης, του Συλλόγου και των εργαζομένων του Δήμου.
Αποτέλεσμα των αυταρχικών ενεργειών της Δημοτικής Αρχής είναι ο Δήμος Αλίμου να μην έχει Ο.Ε.Υ. και να προσμετράτε στις λιγοστές περιπτώσεις Δήμων που δεν απέστειλαν αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην υπηρεσία της Καθαριότητας.   
Επίσης, ο Σύλλογος Εργαζομένων έχει θέσει επανειλημμένα το ζήτημα της ανανέωσης του στόλου των οχημάτων ο οποίος γίνεται επικίνδυνος για την ασφάλεια των εργαζόμενων αλλά και δεν διευκολύνει το έργο της υπηρεσίας. Όμως η Δημοτική Αρχή προτίμησε να διαθέτει χρήματα για συνεχείς και άκαρπες επισκευές σε παλαιά οχήματα  καθώς και σε ηλεκτροκίνητα τα οποία με τις ελλείψεις που υπάρχουν, βοήθησαν μόνο στο οικολογικό επικοινωνιακό πολιτικό της προφίλ…
Δεν θα δεχτούμε σε καμιά περίπτωση την ιδιωτικοποίηση των Υπηρεσιών του Δήμου. Δεν δεχόμαστε σε καμιά περίπτωση δικαιολογίες για το αν φτάνουν τα ανταποδοτικά τέλη που πληρώνουν οι δημότες ή όχι, γιατί το κόστος της υπηρεσίας λόγω συνταξιοδοτήσεων όσο και λόγω των μνημονιακών περικοπών που υποστήκαμε (άνω του 40% στους μισθούς μας) έχει μειωθεί. Αυτή η μείωση όμως του κόστους της υπηρεσίας δεν είδαμε να μετακυλίεται στους Δημότες και να μειώνει η Δημοτική Αρχή τα τέλη. Συνεπώς δεν θα δεχτούμε να στείλει τον λογαριασμό για τον εργολάβο στον ήδη βεβαρυμένο από τις μνημονιακές επιταγές Δημότη και να απογυμνώσει τις υπηρεσίες του Δήμου για τις οποίες σήμερα ήμαστε, Δημότες και εργαζόμενοι, υπερήφανοι.
Καλούμε την Δημοτική Αρχή του κ. Ανδρέα Κονδύλη να αποσύρει το θέμα από την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να μην το επαναφέρει. Οι εργαζόμενοι του Δήμου είναι αποφασισμένοι να υπερασπιστούν δυναμικά τον δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα όλων των υπηρεσιών του δήμου που θα καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας του Αλίμου.                                                                                                                                                                                              
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Η Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Καπράλος Ιωάννης             Παπαχρίστου Αναστασία

δημοσίευσε ...