Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019

ΠΟΕ-ΟΤΑ: προκλητική και ρατσιστική η κατάργηση χορήγησης ΑΜΚΑ σε πρόσφυγες και μετανάστες


"Λευτεριά στον ΑΜΚΑ" "Δεν είμαστε ξέφραγο αμπέλι"
Ανακοίνωση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ-ΟΤΑ
Η προκλητική δήλωση και ο κομπασμός του νέου Υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση για το ανδραγάθημα του να καταργήσει την τελευταία εγκύκλιο χορήγησης Α.Μ.Κ.Α. σε αιτούντες άσυλο υποδηλώνει μια ρατσιστική διάθεση έναντι συνανθρώπων μας που προέρχονται από τρίτες χώρες.
Πράγματι στην απόδοση Α.Μ.Κ.Α. από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) κυρίως, αλλά και από τα Γραφεία Α.Μ.Κ.Α. που λειτουργούν στους ασφαλιστικούς φορείς υπήρχε έντονο πρόβλημα. Για την  συμπλήρωση των στοιχείων του πολίτη στα Ελληνικά, από τον εκάστοτε υπάλληλο, χρειαζόταν να προσκομισθεί από τον ενδιαφερόμενο, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, μεταφρασμένο από επίσημη Ελληνική αρχή (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β-596/2009). Το Πιστοποιητικό, όμως, αυτό ήταν δύσκολο να προσκομισθεί από χώρες που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση και οι πολίτες τους αναγκάσθηκαν  να τις εγκαταλείψουν και να βρεθούν πρόσφυγες στη χώρα μας. Στο παραπέντε της λήξης της διακυβέρνησής της η προηγούμενη κυβέρνηση επέλεξε με την εγκύκλιο υπ΄ αριθμ.: Φ80320/οικ.28107/1857/20-6-2019 (ΑΔΑ:ΩΧΟΧ465Θ1Ω-Ρ3Τ) να δώσει λύση σε αυτό το θέμα. Έστω και αργά, δόθηκε με αυτόν τον τρόπο η δυνατότητα στους υπαλλήλους στις  αντίστοιχες  υπηρεσίες να  μπορούν πλέον ν’ αποδώσουν Α.Μ.Κ.Α., σε όλους αυτούς τους συνανθρώπους μας, που ακολούθησαν το δρόμο της προσφυγιάς και της  μετανάστευσης.
Η κατάργηση της εγκυκλίου χωρίς την ταυτόχρονη αντικατάστασή της και η δήλωση του κ. Βρούτση ότι «η χώρα μας δεν είναι ξέφραγο αμπέλι», μόνο θετική πρόθεση να επιλύσουν το πρόβλημα με δικαιοσύνη  για τους συνανθρώπους, μας  δεν επιδεικνύουν.
Οι εργαζόμενοι στα Κ.Ε.Π. αλλά και η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ζητούσαμε και επιμένουμε σ΄ αυτό, την παρέμβαση του κράτους στη κατεύθυνση δημιουργίας ενός καθαρού πλαισίου για την χορήγηση Α.Μ.Κ.Α. και όχι ρατσιστικές κορώνες.

δημοσίευσε ...