Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022

Στη βουλή τα προβλήματα των εργαζομένων του Δήμου Πειραιά με ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕΕρώτηση κατέθεσαν στην βουλή οι βουλευτές του ΚΚΕ, Μανωλάκου Διαμάντω, Γκιόκας Γιάννης, Κανέλλη Λιάνα, Κατσώτης Χρήστος, Μαρίνος Γιώργος και Παφίλης Θανάσης, με θέμα «τα δισεπίλυτα προβλήματα των εργαζομένων στην καθαριότητα του Δήμου Πειραιά», που για μεγάλο χρονικό διάστημα αδιαφορεί και κλείνει τα μάτια η δημοτική αρχή σαν να μην υπάρχουν, ενώ ο δήμαρχος Πειραιά επιδίδεται στο δημοτικό συμβούλιο σε μονόλογους και στην ωραιοποίηση και εξαφάνιση των προβλημάτων, αρνούμενος να συναντήσει τους εργαζόμενους και το Σωματείο τους.

Η Ερώτηση των βουλευτών του ΚΚΕ συγκεκριμένα αναφέρει:

  

"Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα του Δήμου Πειραιά, βρίσκονται το τελευταίο διάστημα σε κινητοποιήσεις και αποχή από την υπερεργασία, διεκδικώντας από την Δημοτική Αρχή Πειραιά την καταβολή απλήρωτων υπερωριών και Μέσων Ατομικής Προστασίας που τους οφείλονται, ενώ καταγγέλλουν τις απαράδεκτες  συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας τους. Πιο συγκεκριμένα:

Οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να δουλεύουν επιπλέον ώρες σε δύσκολες συνθήκες χωρίς να πληρώνονται οι υπερωρίες, παρ’ ότι υπάρχει Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της ΠΟΕ-ΟΤΑ που προβλέπει 32 ώρες εργασία την εβδομάδα και μόνο κατ’ εξαίρεση μπορούν να δουλεύουν παραπάνω. Παράλληλα, ενώ έχει εκδοθεί η υπ’ αρίθμ. 6/2022 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πειραιώς που δικαιώνει τους εργαζόμενους για τις απλήρωτες υπερωρίες του έτους 2019 και ζητά την καταβολή τους, η Δημοτική Αρχή Πειραιά δεν έχει ακόμα αποδώσει τα χρήματα που επιδικάστηκαν στους εργαζόμενους.

Επίσης, με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) 43726/2019, μια μεγάλη μερίδα των Δήμων της χώρας κατέβαλαν είτε σε είδος είτε σε χρηματικό ποσό τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) της τελευταίας πενταετίας. Όμως, η Δημοτική Αρχή Πειραιά δεν εκπληρώνει προς όλους τους εργαζόμενους στην καθαριότητα τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ανωτέρω Κ.Υ.Α., με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να μην εξασφαλίζουν όλα τα Μ.Α.Π. που τους είναι απαραίτητα και αναγκάζονται να τα αγοράζουν με δικά τους έξοδα.

Τέλος, οι χώροι του αμαξοστασίου του Δήμου Πειραιά έχουν μετατραπεί σε υπαίθρια χωματερή, αφού δεκάδες μπάζα και άλλου είδους απόβλητα και απορρίμματα εναποθέτονται για πάρα πολλές ώρες μέχρι να μεταφορτωθούν και όλα αυτά μέσα σε χώρο που δουλεύουν εκατοντάδες εργαζόμενοι. Η κατάσταση αυτή έχει διαπιστωθεί και από αυτοψία της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής. Παρά την αυτοψία, τα αποτελέσματα της οποίας επιβεβαίωσαν τις ανθυγιεινές συνθήκες που επικρατούν στο αμαξοστάσιο του Δήμου Πειραιά και καταγράφηκαν με το υπ’ αρίθμ. 566416/03-08-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, η κατάσταση ουδέποτε βελτιώθηκε. Παράλληλα, το αμαξοστάσιο στεγάζεται σε χώρο πεπαλαιωμένο, κακοσυντηρημένο και σε κάθε περίπτωση επικίνδυνο για την ασφάλεια των εργαζόμενων. Είναι χαρακτηριστικό ότι το κτίριο που αποθηκεύονται οι κάδοι απορριμμάτων έχει χαρακτηριστεί στατικά ακατάλληλο, ενώ οι τουαλέτες βρίσκονται σε άθλια κατάσταση.

Με βάση τα παραπάνω ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση έτσι ώστε:

−Οι εργαζόμενοι να εργάζονται με βάση το προβλεπόμενο απ’ τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ωράριο και μόνο κατ’ εξαίρεση να δουλεύουν υπερωριακά.

−Να καταβληθούν στο ακέραιο όλες οι υπερωρίες που οφείλει η Δημοτική Αρχή Πειραιά και να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία και τις δικαστικές αποφάσεις.

−Να εφαρμοστεί η Κ.Υ.Α. 43726/2019 που προβλέπει την καταβολή των Μ.Α.Π. στο ακέραιο για όλους τους εργαζόμενους - δικαιούχους, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας τους.

−Να αποτιμηθούν σε χρήμα και να καταβληθούν στους δικαιούχους τα Μ.Α.Π. παρελθόντων ετών που δεν χορηγήθηκαν εντός του έτους σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 60 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197).

−Να βρεθεί άμεσα χώρος ασφαλής και απομακρυσμένος από κατοικημένη περιοχή όπου να εναποθέτονται απορρίμματα και απόβλητα μέχρι να μεταφορτωθούν.

−Να μεταστεγαστεί σε νέο κτίριο το Αμαξοστάσιο του Δήμου Πειραιά, που να πληροί όλες τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας για τους εργαζόμενους στην καθαριότητα του Δήμου Πειραιά."

Οι Βουλευτές

Μανωλάκου Διαμάντω

 

Γκιόκας Γιάννης

 

Κανέλλη Λιάνα

 

Κατσώτης Χρήστος

Μαρίνος Γιώργος

Παφίλης Θανάσης

δημοσίευσε ...