Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015

Το ΦΕΚ με το ύψος της εκλογικής αποζημίωσης

Πέρα της απαξιωτικής στάσης που δείχνει η απερχόμενη μνημονιακή κυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, ακόμα και τις τελευταίες στιγμές της στην εξουσία, με τον καθορισμό του ύψους της εκλογικής αποζημίωσης, εύκολα διακρίνει κανείς και τον εκδικητικό χαρακτήρα της απέναντι στους εργαζόμενους των Δήμων που θα καλούνται να φέρουν σε πέρας ένα πολύ μεγάλο κομμάτι εργασιών, αν όχι το μεγαλύτερο, στη διαδικασία της προετοιμασίας και διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.
Με το εξευτελιστικό ποσό των 130 ευρώ (μεικτά) που καθόρισαν ως εκλογική αποζημίωση με απόφαση τους οι υπουργοί οικονομικών και εσωτερικών δείχνει να θέλει η συγκυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου να τιμωρήσει τους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. που όλο το προηγούμενο διάστημα βρέθηκαν στο δρόμο του αγώνα δηλώνοντας την αντίδραση και αντίσταση τους στην μνημονιακή αντεργατική πολιτική τους.

Οι εργαζόμενοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως και όλοι οι εργαζόμενοι που δοκιμάστηκαν από τη βαρβαρότητα των αντεργατικών μέτρων της υπόδουλης κυβέρνησης εκτός από τους αγώνες που έδωσαν το προηγούμενο διάστημα είναι αποφασισμένοι να γράψουν με την ψήφο τους της Κυριακή 25 Γενάρη 2015 και το πολιτικό τέλος σ’ αυτούς που τους επέβαλλαν βίαια και αυταρχικά την φτώχεια, την εξαθλίωση και τον εξευτελισμό.

Ακολουθεί δημοσίευμα από την ιστοσελίδα του ΜΕΤΑ, ergasianet.gr 

Το ύψος της εκλογικής αποζημίωσης που θα πάρει κάθε κατηγορία δημόσιων υπαλλήλων που θα απασχοληθεί στις εκλογικές διαδικασίες καθορίζεται σε ΚΥΑ των υπουργού Εσωτερικών Μιχάλη Θεοχαρίδη και αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα. Διευκρινίζεται, δε, πως η εκλογική αποζημίωση που αφορά στους υπαλλήλους ΟΤΑ δεν συμψηφίζεται με τα χρέη των δήμων ή των περιφερειών προς το Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία, κάτι το οποίο γνωστοποίησε και η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου σε σχετική της απόφαση.

Έτσι, σύμφωνα με την ΚΥΑ των δύο υπουργών που πήρε αριθμό φύλλου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 125Β/21.01.2015):

Α. Η ειδική εκλογική αποζημίωση των κατηγοριών των υπαλλήλων που αναφέρονται στη με αριθ. 747/14.1.2015 κοινή απόφασή μας καθορίζεται στο ποσό των χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800 €), με την επιφύλαξη των επομένων περιπτώσεων:

α) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων καθορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400 €).

β) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Ενιαίου Ταμείου Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), πρώην Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.), για το χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, καθορίζεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα ευρώ (350 €).

γ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στην πρώην Νομαρχία Αθηνών, καθορίζεται στο ποσό των χιλίων επτακοσίων πενήντα ευρώ (1.750 €).

δ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Δήμων καθορίζεται στο ποσό των εκατόν τριάντα ευρώ (130 €).

ε) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Διοικητικής Υποστήριξης, έως εξήντα επτά (67) άτομα, Οικονομικών Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας, έως σαράντα ένα (41) άτομα, Εκλογών, έως τριάντα επτά (37) άτομα, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έως πενήντα δύο (52) άτομα, συμπεριλαμβανομένων των οικείων Γενικών Διευθυντών, και σε λοιπές μονάδες του Υπουργείου, έως σαράντα οκτώ (48) άτομα, καθώς και των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου έως εννέα (9) άτομα και Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο ως άνω Υπουργείο έως πέντε (5) άτομα, προσαυξάνεται με επιπλέον ποσό εξακοσίων ευρώ (600 €), λόγω της ιδιαιτέρως βεβαρημένης εργασίας που επιτελούν κατά την προπαρασκευαστική περίοδο των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.

δημοσίευσε ...