Δευτέρα 13 Απριλίου 2015

Πρώτη της ΑΣΚ/ΜΕΤΑ-ΟΤΑ ν. Ιωαννίνων στο Δ.Σ. του Συλλόγου

Στις εκλογές που έγιναν στις 3 του Απρίλη του 2015, η παράταξη μας, η Αυτόνομη Συνδικαλιστική Κίνηση / ΜΕΤΑ-ΟΤΑ, για πρώτη φορά θα αντιπροσωπεύεται με μία έδρα στο Δ.Σ. του Σωματείου μας, καθώς εξελέγη η Παππά Αθανασία. Αντιθέτως, δεν κατορθώσαμε να εκλέξουμε αντιπρόσωπο για το Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της ΠΟΕ-ΟΤΑ, γεγονός στο οποίο συνέβαλε και η εφαρμογή της β κατανομής του Ν.1264/82.

 Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Για το Διοικητικό Συμβούλιο:
Ψήφισαν: 519
Λευκά 32
Άκυρα: 14


 • ΕΝΟΤΗΤΑ: 210 και 4 έδρες
 • ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ 117 και 2 έδρες
 • ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: 92 και 2 έδρες
 • ΑΣΚ/ΜΕΤΑ-ΟΤΑ: 46 και 1 έδρα
 • Μεμονωμένο: 8 και καμία έδρα
Για αντιπροσώπους στην ΠΟΕ-ΟΤΑ
(χωρίς την κάλπη των συμβασιούχων;)

Ψήφισαν: 503
Λευκά: 14
Άκυρα: 9


 • ΕΝΟΤΗΤΑ: 192 και 3 αντιπρόσωποι
 • ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ: 100 και 2 αντιπρόσωποι
 • ΑΝΕΞ. ΚΙΝ (ΔΑΚΕ): 89 και 1 αντιπρόσωπος
 • ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: 63 και 1ντιπρόσωπος
 • ΑΣΚ/ΜΕΤΑ-ΟΤΑ: 32 και κανέναν αντιπρόσωπο
 • Μεμονωμένος: 4 και κανέναν αντιπρόσωπο
Έχοντας αφετηρία την Εκλογική μας Διακήρυξη και γνωρίζοντας ότι στα συνδικάτα αυτό που μας ενώνει όλους είναι τα κοινά ταξικά μας συμφέροντα θα επιδιώξουμε προγραμματικές συγκλίσεις και τη συγκρότηση «Προγραμματικού Προεδρείου», με άμεσο στόχο την ενεργοποίηση των μελών του Συλλόγου αλλά και την κοινή δράση των εργαζομένων.
Θέλουμε μια Ομοσπονδία ενοποιημένη με άλλους κλάδους και σωματεία προς ισχυροποίηση της πίεσης και αύξηση της αποτελεσματικότητας των διεκδικήσεών μας. Ο εκσυγχρονισμός του συνδικαλιστικού κινήματος απαιτεί την επιδίωξη κοινής δράσης των εργαζομένων, ώστε να χτίζουμε ευρύτερα μέτωπα -και με τους δημότες- για την αποτελεσματική διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων μας.
Τέλος, για την αποτελεσματική λειτουργία της παράταξής μας συγκροτούμε Γραμματεία που θα αποτελείται από τους:

 • ΚΑΠΕΤΑΝΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ
 • ΛΙΛΗ ΠΑΥΛΟ
 • ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΗ ΒΑΣΙΛΗ
 • ΠΑΠΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
 • ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
ΜΕΤΑ νομού Ιωαννίνων, Ιωάννινα 09-04-2015

δημοσίευσε ...